Placering

Kontrollerer aksens placering.

For at tilgå denne kommando...

Vælg fanebladet Formater - Akse - X-akse - Placering (Diagrammer)


Akselinje

Vælg hvor den anden akse skal krydses: ved starten, ved slutningen, ved en angivet værdi eller i en kategori.

Etiketter

Placer etiketter

Vælg hvor etiketter skal placeres: tæt ved aksen, tæt ved aksen (modsatte side), før starten eller efter slutningen.

Intervalmarkeringer

Overordnet:

Angiver om mærkerne skal være på den indre eller ydre side af aksen. Det er muligt at kombinere begge, så du vil se mærker på begge sider.

Inderside

Specificerer at markeringer placeres på indersiden af aksen.

Yderside

Specificerer at markeringer placeres på ydersiden af aksen.

Underordnet:

Dette område bruges til at definere markeringsstregerne mellem aksemærkerne. Det er muligt at aktivere begge felter. Dette vil resultere i en markeringslinje, der går fra ydersiden til indersiden.

Inderside

Angiver at underordnede intervalmarkeringer placeres på indersiden af aksen.

Yderside

Angiver at underordnede intervalmarkeringer placeres på ydersiden af aksen.

Placer markeringer

Vælg hvor markeringerne skal placeres: ved etiketter, ved aksen eller ved aksen og etiketter.