Dataserie

Brug dette til at ændre egenskaberne for en valgt dataserie. Denne dialog fremkommer, når en enkelt dataserie er valgt, når du vælger Formater - Formater markering. Nogle menupunkter er kun tilgængelige for 2D- eller 3D-diagrammer.

Noteikon

Enhver ændring, der er foretaget her, påvirker hele dataserien. Hvis du for eksempel ændrer farven, vil alle elementer, der tilhører denne datarække, ændre farve.


For at tilgå denne kommando...

Vælg dialogen Formater - Formater markering - Dataserie (diagrammer)


Streg

Definer formateringsindstillingerne for den valgte linje eller den linje, som du vil tegne. Du kan også tilføje pilespidser til en linje eller ændre diagram symboler.

Flade

Definer udfyldningsindstillingerne for det valgte tegningsobjekt.

Gennemsigtighed

Sætter indstillingerne for gennemsigtighed for den udfyldning, du anvender til det valgte objekt.

Angiv den formatering og skrifttype, som du vil anvende.

Dataetiketter

Åbner dialogen Dataetiketter, som lader dig indstille dataetiketter.

Y-fejllinjer

Brug dialogen X eller Y-fejllinjer for at vise fejllinjer i 2D-diagrammer.

Indstillinger

Brug denne dialog til at definere indstillinger, som kun er tilgængelige for visse diagramtyper. Indholdet af dialogen Indstillinger varierer efter diagramtypen.

Nulstil

Nulstil ændringer udført på den aktuelle fane til dem, der var gældende, da denne dialog blev åbnet.