Formater markering

Formater det valgte objekt. Afhængigt af det valgte objektet vil kommandoen åbne dialoger, som du også kan åbne ved at vælge de følgende kommandoer fra menuen Formater:

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater - Formater markering (diagrammer)


Diagramvæg

Åbner dialogen Diagramvæg, hvor du kan ændre diagramvæggens egenskaber. Diagramvæggen er den "lodrette" baggrund bag dataområdet i diagrammet.

Diagramområde

Åbner dialogen Diagramområde, hvor du kan ændre diagramområdets egenskaber. Diagramområdet er baggrunden bag alle elementer i diagrammet.

Diagramgulv

Åbner dialogen Diagramgulv, hvor du kan ændre diagramgulvets egenskaber. Diagramgulvet er den nedre flade i 3D-diagrammer. Denne funktion er kun tilgængelig i 3D-diagrammer.

Titel

Ændrer egenskaberne for den valgte titel.

Forklaring

Angiver kant-, område- og tegnattributterne for en forklaring.

X-akse

Åbner en dialog, hvor du kan redigere egenskaberne for den valgte akse.

Y-akse

Åbner dialogen Y-akse for at ændre egenskaber for Y-aksen.

Gitter

Åbner dialogen Gitter for at definere gitteregenskaber.

Datapunkt

Denne dialog giver dig mulighed for ændre egenskaberne for et valgt datapunkt. Dialogen fremkommer, når der kun er valgt et enkelt datapunkt, når du vælger Formater - Formater markering. Nogle af menupunkterne er kun tilgængelige for 2D- eller 3D-diagrammer.

Dataserie

Brug dette til at ændre egenskaberne for en valgt dataserie. Denne dialog fremkommer, når en enkelt dataserie er valgt, når du vælger Formater - Formater markering. Nogle menupunkter er kun tilgængelige for 2D- eller 3D-diagrammer.

Nulstil

Nulstil ændringer udført på den aktuelle fane til dem, der var gældende, da denne dialog blev åbnet.