Vis værktøjslinjen forhåndsvisning

Værktøjslinjen Vis udskrift bliver vist, når du vælger Filer - Vis udskrift.

Forrige side

Flytter tilbage til foregående side i dokumentet. Denne funktion er kun aktiv, når du vælger funkionen Vis udskrift i menuen Filer.

Ikon

Forrige side

Næste side

Flytter fremad til den næste side i dokumentet. Denne funktion er kun aktiv, når du vælger Vis udskrift funktionen i Filer Menuen.

Ikon

Næste side

Flytter til den første side i dokumentet. Denne funktion er kun aktiv, når du vælger Vis udskrift funktionen i Filer menuen.

Ikon

Flytter til den sidste side i dokumentet. Denne funktion er kun aktiv, når du vælger funktionen Vis udskrift i menuen Filer .

Ikon

Forstør

Forstørrer skærmvisningen af det aktuelle dokument. Den aktuelle zoomfaktor vises på Statuslinjen.

Ikon

Forstør

Formindsk

Reducerer skærmvisningen af det aktuelle dokument. Den aktuelle zoomfaktor bliver vist på Statuslinje.

Ikon

Formindsker

Fuldskærm

Skjuler menuer og værktøjslinjer. For at forlade fuldskærmstilstand, skal du klikke på knappen Fuldskærm til/fra.

Formater side

Åbner en dialog, hvor du kan angive fremvisningen af alle sider i dit dokument.

Marginer

Viser eller skjuler sidens marginer. Marginer kan trækkes med musen, men kan også indstilles på fanen Side i dialogen Sidetypografi.

Skaleringsfaktor

Denne skyder definerer en sideskala for det udskrevne regneark. Skaleringsfaktor kan også sættes på Arkfanen i dialogenSidetypografi.

Luk forhåndsvisning

For at afslutte forhåndsvisning af siden skal du klikke på knappen Luk forhåndsvisning.