Formellinje

Brug denne linje til at indtaste formler.

Navnefelt

Viser referencen for den aktuelle celle, området for de valgte celler eller navnet på området. Du kan også markere et celleområde og så skrive et navn for området i Navnefeltet.

Kombinationsfelt arkområde

Navnefelt

Funktionsguide

Åbner Funktionsguiden, som hjælper dig med at oprette formler trinvist.

Ikon

Funktionsguide

Sum

Indsætter summen af et celleområde i den aktuelle celle eller indsætter summerede værdier i udvalgte celler. Klik i en celle, klik på dette ikon og tilret eventuelt celleområdet. Eller vælg nogle celler, som de summerede værdier skal sættes ind i og klik så på ikonet.

Ikon

Sum

Funktion

Føjer en formel til den aktuelle celle. Klik på dette ikon og indtast så formlen på Indtastningslinjen.

Ikon

Funktion

Annuller

Sletter indholdet af Indtastningslinjen eller fortryder de ændringer, du har foretaget i en eksisterende formel.

Ikon

Annuller

Accepter

Accepterer indholdet af Indtastningslinjen og indsætter derefter indholdet i den aktuelle celle.

Ikon

Accepter

Indtastningslinje

Indtast formlen, som du vil føje til den aktuelle celle. Du kan også klikke på ikonet Funktionsguide for at indsætte en foruddefineret funktion i formlen.