Brugerdefinerede funktioner

Du kan anvende brugerdefinerede funktioner i LibreOffice Calc på følgende måder:

Angiv en funktion ved brug af LibreOffice Basic

 1. Vælg Funktioner - Makroer - Administrer Makroer - LibreOffice Basic.

 2. Tryk på knappen Rediger. Du vil nu se Basic-IDE'et.

 3. Indtast funktionens kode. I dette eksempel vil vi udvikle en VOL(a; b; c) funktion som beregner rumfanget af et rektangulært kasse med sidelængderne a, b og c:

  Function VOL(a, b, c)
  VOL = a*b*c
  End Function

 4. Luk Basic-IDE vinduet.

  Din funktion bliver automatisk gemt i standardmodulet og er nu tilgængelig. Hvis du anvender funktionen i et Calc-regneark, som skal benyttes på en anden computer, kan du kopiere funktionen til et regnearksdokument som beskrevet i næste sektion.

Kopiere en funktion til et dokument

I trin 2 af "Angiv en funktion ved brug af LibreOffice Basic", i Makro dialogen trykkede du på Rediger knappen. Som standard er Makro fra feltet sat til modulet Mine Makroer - Standard - Module1. Standard biblioteket findes lokalt i dit brugerkatalog.

Hvis du vil kopiere den brugerdefinerede funktion til et Calc-regneark:

 1. Vælg Funktioner - Makroer - Administrer makroer - LibreOffice Basic.

 2. I feltet Makro fra feltet skal du markere Mine Makroer - Standard - Module1 og klikke på Rediger.

 3. I Basic-IDE skal du markere kilden til din brugerdefinerede funktion og kopiere den til udklipsholderen.

 4. Luk Basic-IDE.

 5. Vælg Funktioner - Makroer - Administrer makroer - LibreOffice Basic.

 6. I feltet Makro fra skal du markere (Navnet på Regnearksdokument) - Standard - Module1. Tryk nu på Rediger.

 7. Indsæt indholdet af udklipsholderen i dokumentets Basic-IDE.

Anvende en brugerdefineret funktion i LibreOffice Calc

Når du en gang har defineret funktionen VOL(a; b; c) i Basic-IDE, kan du anvende det på samme måde som de indbyggede funktioner i LibreOffice Calc.

 1. Åbn et Calc-regneark og indtast tal til funktionens parametre a, b og c i celler A1, B1, og C1.

 2. Sæt markøren i en anden celle og indtast følgende:

  =VOL(A1;B1;C1)

 3. Funktionen er valideret, og du vil se resultatet i den valgte celle.