Skrive tekst på flere linjer

  1. Ved at trykke på tasterne +Enter indsætter du et manuelt linjeskift. Denne genvej virker direkte i cellen, eller i indtastningslinjen. Indtastningslinjen kan udvides til flere ved at benytte Pil Ned knappen til højre.

Hvis du ønsker at teksten automatisk skifter linje ved højre kant af cellen, gør følgende:

  1. Marker alle cellerne hvor du ønsker teksten skal skifte ved højre kant.

  2. I Formater - Celler - Justering skal du markere indstillingen Automatisk ombrydning af tekst og klikke på OK.