Filter: Anvende avancerede filtre

  1. Kopier kolonneoverskrifterne for arkområderne, der skal filtreres ind i et tomt område på arket, og indtast så kriteriet for filteret i en række under overskrifterne. Vandret ordnede data i en række vil altid være logisk forbundet med OG, og lodret ordnede data i en kolonne vil altid være logisk forbundet med ELLER.

  2. Når du har oprettet et filtermatrix, skal du markere arkområderne, der skal filtreres. Åbn dialogen Avanceret filter ved at vælge Data - Filter - Avanceret filter og definere filterbetingelserne.

  3. Klik så på OK, og du vil se, at kun rækkerne fra det oprindelige ark, hvis indhold opfylder søgekriteriet, stadig er synlige. Alle andre rækker er midlertidig skjulte og kan kaldes frem igen med kommandoen Formater - Række - Vis.

Eksempel

Indlæs et regneark med en stor antal dataposter. Vi bruger et fiktivt Omsætningsdokument, men du kan lige så godt bruge ethvert andet dokument. Dokumentet har følgende udseende:

A

B

C

D

E

1

Måned

Standard

Arbejdsrelateret

Luksus

Suite

2

Januar

125600

200500

240000

170000

3

Februar

160000

180300

362000

220000

4

Marts

170000

og så videre...


Kopier række 1 med rækkeoverskrifterne (feltnavne), til for eksempel række 20,. Indtast filterbetingelserne sammenkædet med OR i rækker 21, 22, og så videre.

A

B

C

D

E

20

Måned

Standard

Arbejdsrelateret

Luksus

Suite

21

Januar

22

<160000


Angiver at kun rækker, som enten har værdien Januar i cellerne med Måned ELLER en værdi på under 160000 i cellerne med Normal, vil blive vist.

Vælg Data - Filter - Avanceret filter, og vælg så området A20:E22. Efter du klikker på OK, vil kun de filtrerede rækker blive vist. De andre rækker vil være skjult.