Omdøbning af ark

Navngivning af ark er en vigtig funktion til produktion af læselige og forståelige regneark. For at omdøbe et ark i dit dokument:

  1. Klik på arkets faneblad for at vælge det.

  2. Åbn kontekstmenuen på arkets faneblad og vælg kommandoen Omdøb ark. Der åbnes en dialogboks, hvor du kan indtaste et nyt navn.

  3. Indtast et nyt navn for arket og klik OK.

  4. Hold alternativt -tasten nede og klik på et vilkårligt arknavn og skriv det nye navn direkte.

    Om denne funktion er til rådighed afhænger af din X Vindueshåndtering.

Ark-navne kan indeholde næsten alle tegn. Der der dog nogle begræninger: disse tegn tillades ikke i ark-navne:

Tipikon

I cellehenvisninger skal et ark-navn omsluttes af enkle citationstegn ', når navnet indeholder andre tegn end de alfanumeriske og understregning. Et enkelt citationstegn inde i et navn skal omgås ved at gentage det (to enkelte citationstegn).


Hvis du for eksempel vil henvise til celle A1 på et ark med navnet:

Thomas' ark

skal henvisningen skal være omgivet af enkelt citationstegn,og den ene enkelte citationstegn inden i navnet skal være skrevet dobbelt:

'Thomas'' ark''.A1

Tipikon

Arknavnet er uafhængigt af navnet på regnearket. Du navngiver regnearket, når du første gang gemmer det som fil.


Noteikon

Dokumentet kan indeholde op til 10.000 enkelte ark, som skal have forskellige navne.


Du kan give navne dine nye ark et "fornavn". See denne side med Calc-indstillinger.