Redigere pivottabeller

Klik på en af knapperne i pivottabellen og hold museknappen nede. Et specielt symbol vil vise sig ved siden af musemarkøren.

Ved at trække knappen til en anden position i den samme række kan du ændre rækkefølgen af kolonnerne. Hvis du trækker en knap til tabellens venstre kant ind i rækkeoverskriftsområdet, kan du ændre en kolonne til en række.

i dialogen pivottabel kan du trække en knap til området Sidefelters for at oprette en knap og en valgboks over pivottabellen. Valgboksen kan bruges til at filtrere pivottabellen ud fra indholdet af det valgte element. Du kan benytte træk-og-slip i pivottabellen for at bruge et andet sidefelt som filter.

For at fjerne en knap fra tabellen skal du bare trække den ud af pivottabellen. Slip museknappen når musemarkøren placeret i arket er blevet til et 'Ikke tilladt' ikon. Knappen er nu slettet.

For at redigere pivottabellen skal du klikke på en celle inde i pivottabellen og fra højreklikmenuen vælge Rediger Layout, hvilket viser dialogen Pivottabel for den aktuelle pivottabel.

I pivottabellen kan du bruge træk-og-slip eller klippe-klistre kommandoer for at omarrangere rækkefølgen af datafelter.

Du kan tilknytte tilpassede visningsnavne til felter, feltindhold, undertotaler (med visse begrænsninger), og totaler i pivottabeller. Et tilpasset visningsnavn knyttes til et element ved at overskrive det oprindelige navn med et nyt navn.

Åbn en fil med et eksempel.