Oprettelse af pivottabeller

  1. Placer markøren indenfor et celleområde, som indeholder værdier, række- og kolonneoverskrifter.

  2. Vælg Indsæt - Pivottabel. Dialogen Vælg kilde viser sig. Vælg Aktuel markering og bekræft med OK. Tabeloverskrifterne vises som knapper i dialogen Pivottabel. Træk disse knapper efter behov og drop dem inde i layoutområderne "Sidefelter", "Kolonnefelter", "Rækkefelter" og "Datafelter".

  3. Træk de ønskede knapper ind i et af de fire områder.

Træk en knap til Sidefelt-området for at oprette en knap og en udvalgsliste i toppen af den generede pivottabel. Udvalgslisten kan bruges til at filtrere pivottabellen efter indholdet af det valgte emne. Du kan trække og slippe inden for den genererede pivottabel for at bruge et andet sidefelt som filter.

Hvis en knap slippes i området Datafelter, vil den få en etiket, som også viser formlen, der bruges til beregne dataene.

  1. Rækkefølgen af knapperne kan ændres når som helst ved at flytte dem til en anden position i området med musen.

  2. Fjern en knap ved at trække den tilbage til området med de andre knapper til højre i dialogen.

  3. For at åbne dialogen Datafelt, skal du dobbeltklikke på en af knapperne i områderne Rækkefelter eller Kolonnefelter. Brug dialogen til at vælge om og i hvilket omfang LibreOffice beregner viste mellemresultater.

Afslut dialogen pivottabel ved at trykke OK.En Filter knap vil nu blive indsat eller en sideknap for hvert datafelt som du har droppet i Sidefeltområdet. Pivottabellen bliver indsat længere nede.

Åbn en fil med et eksempel.