Anvendelse af betinget formatering

Menukommandoen Formater - Betinget formatering giver mulighed for på celleniveau at definere betingelser, som skal opfyldes, for at de valgte celler får et givet format.

Advarselsikon

For at anvende betinget formatering skal Automatisk beregning være aktiveret. Vælg Funktioner - Celleindhold - Automatisk beregning (du ser en markering ved siden af kommandoen, når Automatisk beregning er aktiveret).


Med betinget formatering kan du for eksempel fremhæve totaler, som overskrider gennemsnitsværdien af alle totaler. Hvis totalerne ændres, skifter formateringen tilsvarende uden at skulle anvende andre typografier manuelt.

For at definere betingelserne

 1. Marker de celler, hvor du vil anvende en betinget typografi.

 2. Vælg Formater - Betinget formatering.

 3. Indtast en eller flere betingelser i dialogen. Dialogen er beskrevet i detaljer i LibreOffice Hjælp, og der er et eksempel forneden:

Eksempel på betinget formatering: Fremhæv værdier som afviger fra gennemsnittet.

Trin1: Generer talværdier

Du vil fremhæve bestemte værdier i dine tabeller. For eksempel, i en tabel med omsætninger kan du vise alle værdierne over gennemsnittet i grøn og alle under gennemsnittet i rød. Dette er muligt med betinget formatering.

 1. Først og fremmest, skriv en tabel med nogle få forskellige værdier. Som test kan du oprette tabeller med tilfældige tal:

  I en af cellerne kan du indtaste formlen =SLUMP(), og du vil få et tilfældigt tal mellem 0 og 1. Hvis du vil have heltal mellem 0 og 50 skal du indtaste formlen =HELTAL(SLUMP()*50).

 2. Kopier formlen for at oprette en række af tilfældige tal. Klik nederste højre hjørne af den valgte celle og træk til højre, indtil det ønskede celleområdet er markeret.

 3. På samme måde som beskrevet ovenfor, træk hjørnet på cellen yderst til højre ned for at oprette flere rækker med tilfældige tal.

Trin 2: Definer celletypografier

Det næste trin er at anvende én celletypografi til alle værdier som er over middel omsætning, og én til dem som er under gennemsnittet. Vær sikker på at vinduet Typografier og formatering er synligt før du fortsætter.

 1. Klik i en tom celle og vælg kommandoen Formater celler i genvejsmenuen.

 2. I dialogen Formater celler på fanebladet Baggrund skal du markere en baggrundsfarve. Klik på OK.

 3. I vinduet Typografier og formatering skal du klikke på Ny typografi fra markeringen. Indtast navnet på den nye typografi. I dette eksempel kan du kalde typografien "Over".

 4. For at definere en anden typografi, klik igen i en tom celle og fortsæt som beskrevet ovenfor. Tildel en anden baggrundsfarve for cellen og tildel et navn (for eksempel "Under").

Trin 3: Beregn gennemsnit

I dette eksempel beregner vi gennemsnittet af de tilfældige værdier. Resultatet bliver placeret i en celle:

 1. Sæt markøren i en tom celle, for eksempel J14, og vælg Indsæt - Funktion.

 2. Vælg MIDDEL-funktionen. Brug musen til at markere alle dine tilfældige tal. Hvis du ikke kan se hele området, fordi Funktionsguiden blokerer det, kan du midlertidigt formindske dialogen ved at bruge ikonet Formindsk / Maksimer.

 3. Luk Funktionsguiden med OK.

Trin 4: Anvend celletypografi

Nu kan du anvende den betingede formatering på arket:

 1. Marker alle celler med de tilfældige tal.

 2. Vælg kommandoen Formater - Betinget formatering for at åbne den tilsvarende dialog.

 3. Definer betingelsen som følgende: Hvis celleværdi er mindre end J14, formater med celletypografi "Under", og hvis celleværdi er større end eller lig med J14, formater med celletypografi "Over".

Trin 5: Kopier celletypografi

For senere at anvende den betingede formatering på andre celler:

 1. Klik på en af cellerne, som er blevet tildelt betinget formatering.

 2. Kopier cellen til udklipsholderen.

 3. Vælg de celler, der skal modtage samme formatering.

 4. Vælg Rediger - Indsæt speciel. Dialogen Indsæt speciel vises.

 5. I dialogen Udvalg, marker kun feltet Formater. Ingen andre felter må være markeret. Klik på OK.