Referere til andre ark

I en regnearkscelle kan du lave en reference til en celle i et andet ark.

På samme måde kan en henvisning også skabes til en celle i et andet dokument under forudsætning af, at dette dokument allerede er blevet gemt som en fil.

For at referere til en celle i det samme dokument

 1. Åbn et nyt, tomt regneark.

 2. For eksemplets skyld, indtast følgende formel i celle A1 på Ark1:

  =Ark2.A1

 3. Klik på fanebladet Ark2 ved bunden af regnearket. Placer markøren i celle A1 og indtast en tekst eller et tal.

 4. Hvis du vender tilbage til Ark1, vil du se det samme indhold i celle A1 der. Hvis indholdet af Ark2.A1 ændres, så ændres indholdet af Ark1.A1 også.

For at referere til en celle i et andet dokument

 1. Vælg Filer - Åbn, for at indlæse et eksisterende regnearksdokument.

 2. Vælg Filer - Ny(t), for at åbne et nyt regnearksdokument. Placer markøren i cellen hvor du vil indsætte de eksterne data og indtast et lighedstegn som angiver at du vil begynde en formel.

 3. Skift nu til dokumentet som du lige har indlæst. Klik på cellen med de data, som du vil indsætte i det nye dokument.

 4. Skift tilbage til det nye regneark. I indtastningslinjen vil du nu se hvordan LibreOffice Calc har tilføjet referencen til formlen for dig.

  Henvisningen til en celle i et andet dokument indeholder navnet på det andet dokument i enkelt anførselstegn, så et hash #, og derefter navnet på arket fra det andet dokument, efterfulgt af et punktum og navnet på cellen.

 5. Bekræft formlen ved at klikke på det grønne flueben.

 6. Hvis du trækker kassen i nederste højre hjørne af den aktive celle for at markere et celleområde, vil LibreOffice automatisk indsætte de tilsvarende referencer i de tilstødende celler. Det bevirker at arknavnet bliver efterfulgt af et "$"-tegn for at betegne det som en absolut reference.

Hvis du undersøger navnet på det andet dokument i denne formel, vil du lægge mærke til at det er skrevet som en URL. Det betyder at du også kan angive en URL fra internettet.