Anvende automatisk formatering for udvalgte celleområder

Du kan bruge Autoformatmuligheden til hurtigt at anvende formater på et ark eller et valgt celleområde.

Brug af Autoformat til et ark eller et valgt celleområde

 1. Vælg cellerne, som du vil formatere, inklusiv kolonne- og rækkeoverskrifter.

 2. Vælg Formater - Autoformat.

 3. For at vælge hvilke egenskaber som skal inkluderes i et Autoformat, klik Flere.

 4. Klik på OK.

  Formatet bliver anvendt på det markerede celleområde.

Noteikon

Hvis du ikke ser nogen ændring i farve af celleindholdet, vælg Vis - Fremhæv værdier.


For at definere et Autoformat til regneark

Du kan angive et nyt Autoformat, der er tilgængeligt for alle regneark.

 1. Formater et ark.

 2. Vælg Rediger - Marker alt.

 3. Vælg Formater - Autoformat.

 4. Klik på Tilføj.

 5. I feltet Navn i dialogen Tilføj Autoformat indtastes et navn for formatet.

 6. Klik på OK.