Fejlkoder i LibreOffice Calc

Den følgende tabel giver et overblik over fejlmeddelelser i LibreOffice Calc. Hvis fejlen opstår i cellen som indeholder markøren, vises fejlmeddelelsen i Statuslinjen.

Fejlkode

Meddelelse

Forklaring

###

ingen

Cellen er ikke bred nok til at vise indholdet.

501

Ugyldigt tegn

Tegn i en formel er ikke gyldigt.

502

Ugyldigt argument

Funktionens argument er ugyldigt. Det kan for eksempel være et negativt tal til funktionen KVROD(), Brug IMAGKVROD() i stedet.

503
#NUM!

Ugyldig decimalbrøk operation

En beregning resulterer i et overløb på det angivne værdiområde.

504

Parameter Liste fejl

Funktionsparameter er ikke gyldig, for eksempel, tekst i stedet for et tal, eller en områdereference i stedet for cellereference.

508

Fejl: par manglende

Manglende parentes, for eksempel slutparenteser, men ingen startparenteser

509

Manglende operator

Operator mangler, for eksempel "=2(3+4) * ", hvor operatoren mellem "2" og "(" mangler.

510

Manglende variabel

Variabel mangler, for eksempel når to operatorer er sammen "=1+*2".

511

Manglende variabel

Funktion kræver flere variable, for eksempel AND() og OR().

512

Formel tekstoverløb

Oversætter: det samlede antal interne tokens, (dvs. operatorer, variable, parenteser) i formlen overskrider 8192.

513

Streng tekstoverløb

Oversætter en identifikator i formlen overskrider 64 KB i størrelse.Fortolker: et resultat på en streng operation overskrider 64 KB i størrelse.

514

Intern tekstoverløb

Sorter operation forsøgte på for mange numeriske data (MAKS. 100000) eller en beregningsstak fik overløb.

516

Intern syntaks fejl

Matrix er forventet af beregningsstakken, men er ikke tilgængelig.

517

Intern syntaks fejl

Ukendt kode, for eksempel er et dokument med en nyere funktion indlæst i en ældre version, som ikke indeholder funktionen.

518

Intern syntaks fejl

Variabel er ikke tilgængelig

519
#VALUE

Intet resultat (#VÆRDI er i cellen i stedet for Err:519!)

Formlen giver en værdi, som ikke svarer til definitionen; eller en celle, der er krydshenvisning i formlen, indeholder tekst i stedet for et tal.

520

Intern syntaks fejl

Oversætter giver en ukendt oversætterkode.

521

Intern syntaks fejl

Intet resultat.

522

Cirkelformet reference

Formel refererer direkte eller indirekte til sig selv, og indstillingen Gentagelser angives ikke under - LibreOffice Calc - Beregn.

523

Beregningsproceduren vil ikke samles

Funktion missede en målværdi, eller cirkulære referencer opnår ikke en minimal ændring indenfor de maksimal antal satte trin.

524
#REF

ugyldig referencer (i stedet for Err:524 viser cellen #REF)

Oversætter En kolonne- eller rækkebeskrivelse kunne ikke findes.Fortolker: i en formel, kolonnen, rækken eller arket, som indeholder en refereret celle, mangler.

525
#NAVN?

ugyldig navne (i stedet for Err:525 indeholder cellen #NAVN?)

En identifikator kunne ikke valideres, for eksempel ingen gyldig reference, intet gyldigt domænenavn, ingen kolonne-/rækkeetiket, ingen makro, ukorrekt decimaltegn, tilføjelsesfunktion ikke fundet.

526

Intern syntaks fejl

Forældet, ikke længere brugt, men kunne komme fra gamle dokumenter hvis resultatet er en formel fra en Område.

527

Intern tekstoverløb

Fortolker: Henvisninger, som når en celle refererer til en celle, er for indkapslet.

532
#DIV/0!

Division med nul

Divisionsoperator / hvis nævneren er 0
Visse andre funktioner returnerer denne fejl, for eksempel:
VARIANSP med mindre end 1 argument
STDAFVP med mindre end 1 argument
VARIANS med mindre end 2 argumenter
STDAFV med mindre end 2 argumenter
STANDARDISER med standardafvigelse=0
NORMFORDELING med standardafvigelse=0