SEKUND (SECOND på engelsk)

Returnerer sekundet for den angivne tidsværdi. Sekund er givet som et heltal mellem 0 og 59.

Syntaks

SEKUND(Tal)

Tal, som en tidsværdi, er et decimaltal, som sekund skal returneres for.

Eksempler

SEKUND(NU()) returnerer det aktuelle sekund

=SEKUND(C4) returnerer 17, hvis indholdet af C4 = 12:20:17.