NU (NOW på engelsk)

Returnerer computerens systemdato og klokkeslæt. Værdien opdateres, når du genberegner dokumentet, eller hver gang en celleværdi ændres.

Syntaks

NU()

NU er en funktion uden argumenter.

Eksempel

=NU()-A1 returnerer forskellen mellem datoen i A1 og nu. Resultatet formateres som et tal.