MÅNED (MONTH på engelsk)

Returnerer måneden for den givne datoværdi. Måneden returneres som et heltal mellem 1 og 12.

Syntaks

MÅNED(Tal)

Tal, som en tidsværdi, er et decimaltal, hvor måneden skal returneres.

Eksempler

=MÅNED(NU()) returnerer den aktuelle måned

=MÅNED(C4) returnerer 7, hvis du indtaster 2000-07-07 i celle C4 (datoværdien kan blive formateret anderledes efter du trykker Enter).