MINHVISER funktion

Returnerer minimum af værdier i celler i et område, der opfylder flere kriterier i flere områder.

Syntaks

MINHVISER(Funktions_område; Område1; Kriterie1 [ ; Område2; Kriterie2 [;...]]))

Funktionsområde – påkrævet argument. Et område af celler, navnet på et navngivet område eller en etiket for en kolonne eller række, som indeholder værdier til beregning af minimum.

Kriterie1 – krævet argument. Et strengudtryk, der repræsenterer en logisk betingelse eller en cellereference til et sådant strengudtryk. Udtrykket kan indeholde tekst, tal, regulære udtryk eller pladsholdere (, hvis de er aktiveret i beregningsindstillingerne).

Område2 – Valgfri. Område2 og alle de følgende betyder det samme som Område1.

Kriterie2 – Valgfri. Kriterie2 og alle efterfølgende kriterier betyder det samme som Kriterie1.

Advarselsikon

Funktionsområde og Område1, Område2... skal have samme størrelse, ellers returnerer funktionen err:502 - ugyldigt argument.


Noteikon

Den logiske relation mellem kriterier kan defineres som logisk OG (Konjunktion). Med andre ord, hvis og kun hvis alle givne kriterier opfyldes, vil en værdi fra den korresponderende celle af det givne Funktions_område blive taget med i udregningen.


Funktionen kan have op til 255 argumenter, hviket betyder at du kan give 127 kriterieområder og kriterier for dem.

Advarselsikon

Hvis en celle indeholder SAND, betragtes det som 1, og hvis en celle indeholder FALSK betragtes det som 0 (nul).


Noteikon

Denne funktion er en del af Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Eksempler

Betragt den følgende tabel

A

B

C

1

Produktnavn

Salg

Indtægt

2

blyant

20

65

3

kuglepen

35

85

4

notesblok

20

190

5

bog

17

180

6

penalhus

ikke

ikke


Advarselsikon

I alle eksempler herunder, indeholder området for beregning af summen række #6, men den ignoreres, fordi den indeholder tekst.


Simpelt brug

=MINHVISER(B2:B6;B2:B6;"<35")

Beregner minimum for værdier i området B2:B6, som er mindre end eller lig med 20. Returnerer 17.

=MINHVISER(C2:C6;B2:B6;">=20";C2:C6;">90")

Beregner minimum for værdier i området C2:C6 som er mindre end 90 og korresponderer til celler i området B2:B6, med værdier større end eller lig med 20. Returnerer 190.

Brug af regulære udtryk og indlejrede funktioner

=MINHVISER(C2:C6;B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Beregner minimum for værdier i området C2:C6 som korresponderer med alle værdier i området B2:B6 bortset fra dets minimum og minimum. Returnerer 65.

=MINHVISER(C2:C6;A2:A6;".*book";B2:B6;"<="&MAKS(B2:B6))

Beregner minimum for værdier i området C2:C6, som korresponderer til alle celler i området A2:A6, begyndende med "pen" og til alle celler i området B2:B6, bortset fra dets minimum. Returnerer 180.

Reference til en celle som kriterie

Hvis du har brug for nemt at ændre et kriterie, vil du måske speceficere det i en særskilt celle og bruge en henvisning til denne celle i betingelsen for MINHVIS-funktionen. For eksempel kan funktionen ovenfor omskrives sådan:

=MINHVISER(C2:C6;A2:A6;".*"&E2;B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Hvis E2 = "book", returnerer funktionen 180, fordi referencen i cellen er erstattet med dets indhold.

Åbn en fil med et eksempel.