MAKSHVISER-funktion

Returnerer maksimum af værdier i celler i et område, der opfylder flere kriterier i flere områder.

Syntaks

MAKSHVISER(Funktions_område; Område1; Kriterie1 [ ; Område2; Kriterie2 [;...]]))

Funktionsområde – påkrævet argument. Et område af celler, navnet på et navngivet område eller en etiket for en kolonne eller række, som indeholder værdier til at beregne maksimum.

Kriterie1 – krævet argument. Et strengudtryk, der repræsenterer en logisk betingelse eller en cellereference til et sådant strengudtryk. Udtrykket kan indeholde tekst, tal, regulære udtryk eller pladsholdere (, hvis de er aktiveret i beregningsindstillingerne).

Område2 – Valgfri. Område2 og alle de følgende betyder det samme som Område1.

Kriterie2 – Valgfri. Kriterie2 og alle efterfølgende kriterier betyder det samme som Kriterie1.

Advarselsikon

Funktionsområde og Område1, Område2... skal have samme størrelse, ellers returnerer funktionen err:502 - ugyldigt argument.


Noteikon

Den logiske relation mellem kriterier kan defineres som logisk OG (Konjunktion). Med andre ord, hvis og kun hvis alle givne kriterier opfyldes, vil en værdi fra den korresponderende celle af det givne Funktions_område blive taget med i udregningen.


Funktionen kan have op til 255 argumenter, hviket betyder at du kan give 127 kriterieområder og kriterier for dem.

Advarselsikon

Hvis en celle indeholder SAND, betragtes det som 1, og hvis en celle indeholder FALSK betragtes det som 0 (nul).


Noteikon

Denne funktion er en del af Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Eksempler

Betragt den følgende tabel

A

B

C

1

Produktnavn

Salg

Indtægt

2

blyant

20

65

3

kuglepen

35

85

4

notesblok

20

190

5

bog

17

180

6

penalhus

ikke

ikke


Advarselsikon

I alle eksempler herunder, indeholder området for beregning af summen række #6, men den ignoreres, fordi den indeholder tekst.


Simpelt brug

=MAKSHVISER(B2:B6;B2:B6;"<35")

Beregner maksimum af værdier i området B2:B6, der er større end eller lig med 20. Returner 35, fordi den femte række ikke opfylder kriteriet.

=MAKSHVISER(C2:C6;B2:B6;">=20";C2:C6;"<90")

Beregner maksimum af værdier i området C":C6, som er mindre end 90 og svarer til cellerne i området B2:B6 med værdier, der er større end eller lig med 20. Returnerer 85, fordi den fjerde og femte række ikke opfylder mindst et kriterie.

Brug af regulære udtryk og indlejrede funktioner

=MAKSHVISER(C2:C6;B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Beregner maksimum af værdier i området C2:C6, som korresponderer med alle værdier i området B2:B6, med undtagelse af dets minimum og maksimum værdi. Returnerer 190, fordi kun fjerde række opfylder kriterierne.

=MAKSHVISER(C2:C6;A2:A6;"pen.*";B2:B6;"<="&MAKS(B2:B6))

Beregner minimum for værdier i området C2:C6, som korresponderer til alle celler i området A2:A6, begyndende med "pen" og til alle celler i området B2:B6, bortset fra dets minimum. Returnerer 180.

Reference til en celle som et kriterie

Hvis du har brug for nemt at ændre et kriterie, vil du måske specificere det i en individuel celle og bruge en reference til denne celle i betingelsen for MAKSHVISSER-funktionen. For eksempel kan funktionen ovenfor omskrives sådan:

=MAKSHVISER(C2:C6;A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Hvis E2 = "pen", returnerer funktionen 65, fordi referencen til cellen erstattes af dennes indhold.

Åbn en fil med et eksempel.