IMAGSEKH-funktion

Returnerer den hyperbolske sekant af et komplekst tal. Den hyperbolske sekant af et komplekst tal kan udtrykkes som:

sech(a+bi)=1/cosh(a+bi)

Resultatet præsenteres i strengformat og har tegnene "i" eller"j" som en imaginær enhed.

Noteikon

Denne funktion er en del af Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

IMAGSIN(Komplekst_tal)

Komplekst_tal er det komplekse tal, hvis hyperbolske sekant skal beregnes.

Noteikon

A Komplekst tal er et strengudtryk, hvis resultat er på formen "a+bi" or "a+bj", hvor a og b er tal.
Hvis det komplekse tal i virkeligheden er et reelt tal (b=0), kan det enten være et strengudtryk eller en talværdi.


Advarselsikon

Funktionen returnerer altid en streng, som repræsenterer et komplekst tal.
Hvis resultatet er et komplekst tal hvor et af delene (a eller b) er lig med nul, vises den pågældende del ikke.


Eksempler

=IMAGSEKH("4-3i")
returnerer -0.0362534969158689+0.00516434460775318i.

=IMAGSEKH(2)
returnerer 0.26580222883408 som en streng. Den imaginære del er lig med nul, så det vises ikke i resultatet.

Åbn en fil med et eksempel.