TIME (HOUR på engelsk)

Returnerer timen for et givet tidsværdi. Timen bliver returneret som et heltal mellem 0 og 23.

Syntaks

TIME(Tal)

Tal, som en tidsværdi, er et decimaltal, for hvilken timen skal returneres.

Eksempler

TIME(NU()) returnerer den aktuelle Time

TIME(C4) returnerer 17, hvis indholdet af C4 = 17:20:00.

Se også de følgende funktioner:

ÅR, NU, MINUT, MÅNED, DAG, UGEDAG.