DAGE360 (DAYS360 på engelsk)

Returnerer forskellen mellem to datoer baseret på 360 dage per år brugt i renteberegninger.

Syntaks

DAGE360("Dato1"; "Dato2"; Type)

Hvis Dato2 er før Dato1 returnerer funktionen et negativt tal.

Det valgfri argument Type bestemmer typen af forskelsberegning. Hvis Type = 0 eller hvis argumentet mangler, bruges US-metoden (NASD, National Association af Securities Dealers). Hvis Type <> 0, bruges den europæiske metode.

Eksempler

DAGE360("1-1-2000"; NU()) returnerer antal rente dage fra 1. Januar 2000 og indtil idag.