DATOVÆRDI (DATEVALUE på engelsk)

Returnerer det interne datotal for tekst i citationstegn.

Det interne dato tal returneres som et tal. Tallet bestemmes af datosystemet, som bruges af LibreOffice til beregning af datoer.

Hvis tekststrengen også indeholder en tidsværdi, returnerer DATOVÆRDI kun heltalsdelen af konverteringen.

Syntaks

DATOVÆRDI("Tekst")

Tekst er et gyldigt datoudtryk og skal indtastes med anførselstegn.

Eksempel

=DATOVÆRDI("20/7/54") giver 19925