Kriterier

Angiv valideringsregler for de(n) valgte celle(r).

For at tilgå denne kommando...

Menuen Data - Validitet - Kriterier


Du kan for eksempel definere et kriterium såsom: "Tal mellem 1 og 10" eller "Tekster der ikke er mere end 20 tegn".

Tillad

Vælg en valideringsindstilling for de valgte celler.

De følgende betingelser er tilgængelige:

Betingelse

Effekt

Alle værdier

Ingen begrænsning.

Hele tal

Kun hele tal der svarer til betingelsen.

Decimal

Alle tal der svarer til betingelsen.

Dato

Alle værdier der svarer til betingelsen. De indtastede værdier formateres næste gang, dialogen kaldes frem.

Tid

Alle værdier der svarer til betingelsen. De indtastede værdier formateres næste gang, dialogen kaldes frem.

Celleområde

Tillad kun værdier som er givet i et celleområde. Celleområdet kan specificeres entydigt eller som et navngivet databaseområde, eller som et navngivet celleområde. Området kan bestå af en kolonne eller en række af celler. Hvis du angiver et område af kolonner og rækker, vil kun den første kolonne blive brugt.

Liste

Tillad kun værdier eller strenge specificeret i en liste. Tekststrenge og værdier kan være blandet. Tal valideres til deres værdi, så hvis du indtaster tallet 1 på listen, vil også elementet 100% være gyldigt.

Tekstlængde

Elementer hvis længde modsvarer betingelsen.


Tillad tomme celler

Sammen med Funktioner - Detektiv - Marker ugyldige data definerer dette om blanke celler bliver vist som ugyldige data (deaktiveret) eller ej (aktiveret).

Vis udvalgsliste

Viser en liste af alle gyldige strenge eller værdier til at vælge fra. Listen kan også åbnes ved at vælge cellen og trykke +D.

Sorter elementer stigende

Sorterer udvalgslisten i stigende orden og filtrerer dubletter fra listen. Hvis ikke valgt, benyttes rækkefølgen fra datakilden.

Kilde

Indtast det celleområde som indeholder de gyldige værdier eller tekst.

Elementer

Indtast elementerne som bliver gyldige værdier eller tekststrenge.

Data

Marker sammenligningsoperatoren, som du vil bruge. De tilgængelige operatorer afhænger af, hvad du valgte i feltet Tillad. Hvis du vælger "mellem" eller "ikke mellem", vises indtastningsfelterne Minimum og Maksimum. Ellers vises kun et af indtastningsfelterne Minimum, Maksimum eller værdien.

Værdi

Indtast værdien for datavalideringsindstilling, som du valgte i feltet Tillad.

Minimum

Indtast minimumsværdien for datavalideringsindstillingen som du valgte i feltet Tillad.

Maksimum

Indtast maksimalværdien for datavalideringsindstillingen som du valgte i feltet Tillad.