Opret scenarie

Angiver et scenarie for det valgte regnearksområde.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Funktioner - Scenarier.


Brug af scenarier

Navn på scenarie

Angiver navnet på scenariet. Brug et klart og unikt navn, så du nemt kan identificere scenariet. Du kan også ændre et scenarienavn i Navigatoren gennem kommandoen Egenskaber i genvejsmenuen .

Kommentar

Angiver yderligere information om scenariet. Denne information vil blive vist i Navigator, når du klikker på ikonet Scenarier og markerer det ønskede scenarie. Du kan også ændre denne information i Navigatoren gennem kommandoen Egenskaber i kontekstmenuen.

Indstillinger

Dette afsnit bruges til at definere nogle af indstillingerne der bliver brugt ved visningen af scenariet.

Vis kant

Fremhæver scenariet i din tabel med en kant. Farven på kanten er angivet i feltet til højre for denne indstilling. Kanten har en titellinje der viser navnet på det seneste scenarie. Knappen til højre for scenariets kant giver dig et overblik over alle scenarierne i dette område, hvis der er blevet defineret flere. Du kan vælge ethvert af scenarierne fra denne liste uden begrænsninger.

Kopier tilbage

Kopierer værdierne fra celler som du vælger i det aktive scenarie. Hvis du ikke vælger denne indstilling, bliver scenariet ikke ændret når du ændrer celleværdier. Effekten af indstillingen Kopier tilbage afhænger af indstillingerne Cellebeskyttelse, Arkbeskyttelse, og Beskyt mod ændringer.

Kopier hele arket

Kopierer hele arket ind i et ekstra scenarieark.

Beskyt mod ændringer

Forhindrer ændringer på det aktive scenarie. Effekten af indstillingen Kopier tilbage afhænger af indstillingerne Cellebeskyttelse, Arkbeskyttelse, og Beskyt mod ændringer.