Målsøgning

Åbner en dialog, hvor du kan løse en ligning med én variabel. Efter en succesfuld søgning åbnes en dialog med resultaterne og giver dig mulighed for at anvende resultatet og målværdien direkte i cellen.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Funktioner - Målsøgning


Standard

I denne sektion kan du definere variablene i din formel.

Formelcelle

I formelcellen indtastes referencen til den celle, der indeholder formlen. Den indeholder den aktuelle cellereference. Klik i en anden celle i arket for at anvende dens reference i tekstfeltet.

Målværdi

Specificerer værdien du ønsker at få som et nyt resultat.

Variabelcelle

Specificerer referencen for cellen som indeholder den værdi du skal justere for at nå målet.

Formindsk / Maksimer

Klik på ikonet Formindsk for at reducere dialogen til størrelsen af indtastningsfeltet. Det gør det lettere at markere den nødvendige reference i arket. Ikonet ændrer sig automatisk til et Maksimer-ikon. Klik på dette for at gendanne dialogen til sin oprindelige størrelse.

Dialogen er automatisk minimeret når du klikker inde i et ark med musen. Så snart du slipper museknappen, er dialogen gendannet og referenceområdet defineret med musen er fremhævet i dokumentet af en blå ramme.

Ikon

Formindsk

Ikon

Maksimer