Sidetypografi

Åbner en dialog, hvor du kan angive fremvisningen af alle sider i dit dokument.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater - Side.


Administration

Sæt indstillingerne for den valgte typografi.

Side

Giver dig mulighed for at definere sidelayout, nummerering og papirformater for enkelt- og flersidede dokumenter.

Kanter

Definerer kantindstillingerne for de valgte objekter i Writer eller Calc.

Baggrund

Definer baggrundsfarve eller -grafik.

Sidehoved

Tilføjer et sidehoved til den aktuelle sidetypografi. Et sidehoved er et område i sidens topmargen, hvor du kan tilføje tekst eller grafik.

Sidefod

Tilføjer en sidefod til den aktuelle sidetypografi. En sidefod er et område i sidens bundmargen, hvor du kan tilføje tekst eller grafik.

Ark

Angiver hvilke elementer der skal inkluderes i udskriften af alle ark med den aktuelle sidetypografi. Desuden kan du sætte udskriftsorden, første sidetal og sidens målestok.

Nulstil

Nulstiller ændringer, der er lavet på det aktuelle faneblad, til udgangspunktet da denne dialog blev åbnet. En bekræftelsesanmodning vises ikke, når du lukker dialogen.