Optimale rækkehøjder

Bestemmer den optimale rækkehøjde for de valgte rækker. Den optimale rækkehøjde afhænger af skriftstørrelsen på det største tegn i rækken. Du kan bruge forskellige måleenheder.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater - Række - Optimal højde.


Tilføj

Definerer yderligere afstand mellem det største tegn i en række og cellegrænserne.

Standardværdi

Gendanner standardværdien for den optimale rækkehøjde.