Hyperlink til eksterne data

Indsætter data fra en HTML-, Calc-, Csv- eller Excel-fil ind i det aktuelle ark som en kæde. Data skal være at finde i et navngivet område.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Ark - Opret kæde til eksterne data


URL til ekstern datakilde.

Indsæt den URL eller det filnavn, som indeholder de data, som du vil insætte, og tryk så på Enter. Først da bliver URL'en kaldt fra netværket eller filsystemet.

Noteikon

En dialogboks til CSV dataimport kommer frem, når du lænker til en ekstern CSV-fil.


Tilgængelige tabeller/områder

Marker tabellen eller dataområdet, som du vil indsætte.

Opdater efter

Indtast det antal sekunder, der skal ventes, før de eksterne data genindlæses i det aktuelle dokument.