Statistiske funktioner del tre

KONFIDENSINTERVAL (CONFIDENCE på engelsk)

Returnerer (1-Alfa) konfidensintervallet til en normalfordeling.

Syntaks

KONFIDENSINTERVAL(Alfa; StdDAfv; Størrelse)

Alfa er graden af konfidensintervallet.

StdAfv er standardafvigelsen for den totale population.

Størrelse er størrelsen af den totale population.

Eksempel

=KONFIDENSINTERVAL(0,05;1,5;100) giver 0,29.

KONFIDENSNORM

Returnerer (1-alpha) konfidensintervallet for en normalfordeling.

Syntaks

KONFIDENSNORM(Alfa; StdDAfv; Størrelse)

Alfa er graden af konfidensintervallet.

StdAfv er standardafvigelsen for den totale population.

Størrelse er størrelsen af den totale population.

Eksempel

=KONFIDENSNORM(0,05;1,5;100) giver 0,2939945977.

KONFIDENST (CONFIDENCE.T på engelsk)

Returnerer (1-alpha) konfidensintervallet for en t-fordeling.

Syntaks

KONFIDENST(Alfa; StdDAfv; Størrelse)

Alfa er graden af konfidensintervallet.

StdAfv er standardafvigelsen for den totale population.

Størrelse er størrelsen af den totale population.

Eksempel

=KONFIDENST(0,05;1,5;100) giver 0.2976325427.

KORRELATION

Returnerer korrelationskoefficienten mellem to datamængder.

Syntaks

KORRELATION(Data1; Data2)

Data1 er det første dataområde.

Data2 er det anden dataområde.

Eksempel

=KORRELATION(A1:A50;B1:B50) beregner korrelationskoefficienten som et mål for den lineære korrelation af de to datamængder.

KOVARIANS (COVAR på engelsk)

Returnerer kovariansen af produktet af parvise afvigelser.

Syntaks

KOVARIANS(Data1; Data2)

Data1 er det første dataområde.

Data2 er det anden dataområde.

Eksempel

=KOVARIANS(A1:A30;B1:B30)

KOVARIANSP

Returnerer kovariansen af produktet af parvise afvigelser, for hele populationen.

Syntaks

KOVARIANSP(Data1; Data2)

Data1 er det første dataområde.

Data2 er det anden dataområde.

Eksempel

=KOVARIANSP(A1:A30;B1:B30)

KOVARIANSS

Returnerer kovariansen af produktet af parvise afvigelser, for en stikprøve af populationen.

Syntaks

KOVARIANSS(Data1; Data2)

Data1 er det første dataområde.

Data2 er det anden dataområde.

Eksempel

=KOVARIANSS(A1:A30;B1:B30)

KRITBINOM

Returnerer den mindste værdi for hvilken den kumulative binomiale distribution er større end eller lig med et kriterium.

Syntaks

KRITBINOM(Forsøg; Sandsynlighed_s; Alfa)

Forsøg er det samlede antal forsøg.

Sandsynlighed_s er sandsynligheden for succes for en enkelt prøve.

Alfa er den tærskelsandsynlighed, der skal nås eller overskrides.

Eksempel

=KRITBINOM(100;0,5;0,1) giver 44.

LOGINV

Returnerer den inverse af lognormal fordelingen.

Syntaks

LOGINV(Sandsynlighed; Middelværdi; StdAfv)

Sandsynlighed er den sandsynlighed for hvilken den inverse standard logaritmisk fordeling bliver beregnet.

Middelværdi er den aritmetiske middelværdi af den standard logaritmiske fordeling.

StdAfv er standardafvigelsen for den standardlogaritmiske fordeling.

Eksempel

=LOGINV(0.05;0;1) returnerer 0.1930408167.

LOGNORM.FORDELING

Returnerer værdierne for en lognormal fordeling.

Syntaks

LOGNORM.FORDELING(Tal; Middelværdi; StdAfv, kumulativ)

Antal (påkrævet) er sandsynlighedsværdien for hvilken standard logaritmisk fordeling skal beregnes.

Middel (påkrævet) er middelværdien af standard logaritme fordelingen.

StdAfv (påkrævet) er standardafvigelsen for standard logaritme fordelingen.

Kumulativ (påkrævet) = 0 beregner tæthedsfunktionen, Kumulativ = 1 beregner fordelingen.

Eksempel

=LOGNORM.FORDELING(0,1;0;1) returnerer 0,.0106510993.

LOGNORM.INV

Returnerer den inverse af lognormal fordelingen.

Denne funktion er identisk med LOGINV og blev introduceret for interoperabilitet med andre kontorpakker.

Syntaks

LOGNORM.INV(Tal; Middelværdi; StdDAfv)

Antal (påkrævet) er sandsynlighedsværdien, for hvilken den inverse standard logaritmiske fordeling skal beregnes.

Middel (påkrævet) er det aritmetiske gennemsnit af fordelingen standard logaritmisk fordeling.

StdAfv (påkrævet) er standardafvigelsen for standard logaritme fordelingen.

Eksempel

=LOGNORM.INV(0,05;0;1) returnerer 0,1930408167.

LOGNORMFORDELING

Returnerer værdien af en lognormal distribution.

Syntaks

LOGNORMFORDELING(Tal; Middelværdi; StdAfv, kumulativ)

Tal er sandsynligheden, som den standardlogaritmiske fordeling bliver beregnet for.

Middelværdi (valgfri) er middelværdien af den standardlogaritmiske fordeling.

StdAfv (valgfri) er standardafvigelsen for den standardlogaritmiske fordeling.

Kumulativ (valgfri) = 0 beregner tæthedsfunktionen, kumulativ = 1 beregner fordelingen.

Eksempel

=LOGNORMFORDELING(0,1;0;1) returnerer 0,01.

MINDSTE (SMALL på engelsk)

Returnerer den K'te mindste værdi i et datasæt.

Syntaks

MINDSTE(Data; K)

Data er celleområdet med data.

K er værdiens rang.

Eksempel

=MINDSTE(A1:C50;2) giver den næstmindste værdi i A1:C50.

STØRSTE (LARGE på engelsk)

Returnerer den K'te største værdi i et datasæt.

Syntaks

STØRSTE(Data; K)

Data er celleområdet med data.

K er værdiens rang.

Eksempel

=STØRSTE(A1:C50;2) giver den næststørste værdi i A1:C50.

TOPSTEJL (KURT på engelsk)

Returnerer kurtosisværdien for et datasæt (mindst 4 værdier).

Syntaks

HARMIDDELVÆRDI(Tal1; Tal2; ...Tal30)

Tal1,Tal2,...Tal30 er numeriske argumenter eller områder, som repræsenter en fordelingsstikprøve.

Eksempel

=TOPSTEJL(A1;A2;A3;A4;A5;A6)