Statistiske funktioner del et

TÆL.FLERE.HVIS

Returnerer antallet af celler, der opfylder kriterierne i flere intervaller.

ANTAL.BLANKE

Returnerer antallet af tomme celler.

Syntaks

ANTAL.BLANKE(område)

Returnerer antallet af tomme celler i celleområdet Område.

Eksempel

=ANTAL.BLANKE(A1:B2) returnerer 4, hvis cellerne A1, A2, B1 og B2 alle er tomme.

B

Returnerer sandsynligheden på en stikprøve med binomialfordeling.

Syntaks

B(Forsøg; Sandsynlighed_s; Nedre_grænse; Øvre_grænse)

Forsøg er antallet af uafhængig forsøg.

Sandsynlighed_s er sandsynligheden for succes på hver prøve.

Nedre_grænse angiver den nedre grænse for antallet af forsøg.

Øvre_grænse (valgfri) angiver den øvre grænse for antallet af forsøg.

Eksempel

Hvad er sandsynligheden for med ti kast med en terning, at en sekser vil blive kastet præcis to gange? Sandsynligheden for at slå en sekser (eller ethvert andet tal) er 1/6. Den følgende formel kombinerer disse faktorer:

=B(10; 1/6; 2) returnerer en sandsynlighed på 29%.

BETA.FORDELING (BETADIST på engelsk)

Returnerer beta-funktionen.

Syntaks

BETA.FORDELING(Tal; Alfa; Beta; Kumulativ; Start; Slut)

Tal (påkrævet) er værdien mellem Start og Slutfor hvilke funktionen skal beregnes.

Alfa (påkrævet) er en parameter til fordelingen.

Beta (påkrævet) er en parameter til fordelingen.

Kumuleret (påkrævet) kan være 0 eller Falsk for at beregne sandsynlighedstæthedsfunktionen. For enhver anden værdi eller Sand beregnes den kumulerede fordelingsfunktion.

Start (valgfri) er den nedre grænseværdi for Tal.

Slut (valgfri) er den øvre grænseværdi for Tal.

I LibreOffice Calc-funktioner kan parametre markeret som "valgfri" kun udelades, hvis ingen parameter følger. For eksempel i en funktion med fire parametre, hvor de sidste to parametre er markeret som "valgfri", kan du udelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke udelade parameter 3 alene.

Eksempler

=BETA.FORDELING(2;8;10;1;1;3) returnerer værdien 0.6854706

=BETA.FORDELING(2;8;10;0;1;3) returnerer værdien 1.4837646

BETA.INV

Returnerer den inverse af den kumulerede tæthedsfunktion for beta-sandsynlighed.

Syntaks

BETA.INV(Tal; Alfa; Beta; Start; Slut)

Antal er værdien mellem Start og Slut, hvor funktionen skal beregnes.

Alfa er en parameter til fordelingen.

Beta er en parameter til fordelingen.

Start (valgfri) er den nedre grænseværdi for Tal.

Slut (valgfri) er den øvre grænseværdi for Tal.

I LibreOffice Calc-funktioner kan parametre markeret som "valgfri" kun udelades, hvis ingen parameter følger. For eksempel i en funktion med fire parametre, hvor de sidste to parametre er markeret som "valgfri", kan du udelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke udelade parameter 3 alene.

Eksempel

=BETA.INV(0.5;5;10) returnerer værdien 0.3257511553.

BETAFORDELING (BETADIST på engelsk)

Returnerer beta-funktionen.

Syntaks

BETAFORDELING(Tal; Alfa; Beta; Start; Slut; Kummulativ)

Tal er værdien mellem Start og Slut, hvor funktionen skal beregnes.

Alfa er en parameter til fordelingen.

Beta er en parameter til fordelingen.

Start (valgfri) er den nedre grænseværdi for Tal.

Slut (valgfri) er den øvre grænseværdi for Tal.

Kumulativ (valgfri) kan være 0 eller Falsk for at beregne sandsynlighedstæthedsfunktion. For enhver anden værdi, Sand eller udeladt beregnes den kumulerede fordelingsfunktion.

I LibreOffice Calc-funktioner kan parametre markeret som "valgfri" kun udelades, hvis ingen parameter følger. For eksempel i en funktion med fire parametre, hvor de sidste to parametre er markeret som "valgfri", kan du udelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke udelade parameter 3 alene.

Eksempel

=BETAFORDELING(0,75; 3; 4) returnerer værdien 0,96.

BETAINV

Returnerer den inverse af den kumulerede beta-sandsynlighedstæthedsfunktion.

Syntaks

BETAINV(Tal; Alfa; Beta; Start; Slut)

Tal er værdien mellem Start og Slut, hvor funktionen skal beregnes.

Alfa er en parameter til fordelingen.

Beta er en parameter til fordelingen.

Start (valgfri) er den nedre grænseværdi for Tal.

Slut (valgfri) er den øvre grænseværdi for Tal.

I LibreOffice Calc-funktioner kan parametre markeret som "valgfri" kun udelades, hvis ingen parameter følger. For eksempel i en funktion med fire parametre, hvor de sidste to parametre er markeret som "valgfri", kan du udelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke udelade parameter 3 alene.

Eksempel

=BETAINV(0,5; 5; 10) returnerer værdien 0,33.

BINOMIAL.FORDELING

Returnerer det individuelle udtryk for binomialfordelingens sandsynlighed.

Syntaks

BINOMIAL.FORDELING(X; Forsøg; Sandsynlighed_s; Kumulativ)

X er antallet af succeser i en række forsøg.

Forsøg er antallet af uafhængig forsøg.

Sandsynlighed_s er sandsynligheden for succes på hver prøve.

Kumulativ= 0 beregner sandsynligheden for en enkelt hændelse, og Kumulativ= 1 beregner den kumulerede sandsynlighed.

Eksempel

=BINOMIAL.FORDELING(A1;12;0,5;0) viser (hvis værdierne 0 til 12 er indtastet i A1) sandsynlighederne for at 12 kast med en mønt lander på krone præcis det antal gange, som er angivet i A1.

=BINOMIAL.FORDELING(A1; 12; 0,5; 1) viser de kumulerede sandsynligheder for den samme serie. For eksempel, hvis A1 = 4, er den kumulerede sandsynlighed af serien 0, 1, 2, 3 eller 4 gange "Krone" (non-eksklusiv ELLER).

BINOMIAL.FORDELING

Returnerer den mindste værdi for hvilken den kumulative binomialfordeling er større end eller lig med et kriterium.

Syntaks

BINOM.INV(Prøver; Sandsynlighed; Alfa)

Forsøg er det samlede antal forsøg.

Sandsynlighed_s er sandsynligheden for succes på hver prøve.

Alpha Grænsesandsynligheden som opnås eller overskrides.

Eksempel

=BINOM.INV(8;0.6;0.9) returnerer 7, som er den mindste værdi for hvilken den kumulative binomialfordeling er større end eller lig med med et kriterium.

BINOMIALFORDELING

Returnerer det individuelle udtryk binomialfordelings-sandsynlighed.

Syntaks

BINOMIALFORDELING(X; Forsøg; Sandsynlighed_s; Kumulativ)

X er antallet af succeser i en række forsøg.

Forsøg er antallet af uafhængig forsøg.

Sandsynlighed_s er sandsynligheden for succes på hver prøve.

Kumulativ= 0 beregner sandsynligheden for en enkelt hændelse, og Kumulativ= 1 beregner den kumulerede sandsynlighed.

Eksempel

=BINOMIALFORDELING(A1; 12; 0,5; 0) viser (hvis værdierne 0 til 12 er indtastet i A1) sandsynlighederne for, at 12 kast med en mønt lander på Krone præcist det antal gange, som fremgår af A1.

=BINOMIALFORDELING(A1; 12; 0,5; 1) viser de kumulerede sandsynligheder for den samme serie. For eksempel, hvis A1 = 4, er den kumulerede sandsynlighed af serien 0, 1, 2, 3 eller 4 gange "Krone" (non-eksklusiv ELLER).

CHI2.FORD

Returnerer sandsynlighedstæthedsfunktionen eller den kumulerede fordelingsfunktion for chi-i-anden fordelingen.

Syntaks

CHI2.FORD(Værdi; Frihedsgrader; Kumulativ)

Tal er chi-kvadratværdien af stikprøven, som bruges til at bestemme fejlsandsynligheden.

Frihedsgrader er eksperimentets frihedsgrader.

Kumulativ kan være 0 eller Falsk for at beregne sandsynlighedstæthedsfunktionen. For enhver anden værdi, Sand eller udeladt beregnes den kumulerede fordelingsfunktion.

Eksempel

=CHI2.DIST(3; 2; 0) giver 0.1115650801, sandsynlighedstæthedsfunktionen med 2 frihedsgrader, for x = 3.

=CHI2.FORD(3; 2; 1) giver 0.7768698399, den kumulative chi-kvadrat-fordeling med 2 frihedsgrader, for x = 3.

CHI2.FORD.RT

Returnerer sandsynlighedsværdien fra det viste Chi-kvadrat som en hypotese har bekræftet. CHI2.FORD.RT sammenligner Chi-kvadratet som skal gives for en stikprøve der er beregnet fra summen af (observeret_værdiforventede_værdi)^2/(forventede_værdi) for alle værdier med den teoretiske Chi-kvadrat fordeling og bestemmer ud fra denne fejlsandsynligheden for hypotesen, som skal afprøves.

Sandsynligheden, som er fundet med CHI2.FORD.RT kan også findes med CHITEST.

Syntaks

CHI2.FORD.RT(Tal; Frihedsgrader)

Tal er chi-kvadratværdien af stikprøven, som bruges til at bestemme fejlsandsynligheden.

Frihedsgrader er eksperimentets frihedsgrader.

Eksempel

=CHI2.FORD.RT(13,27; 5) er lig med 0.0209757694.

Hvis Chi-kvadratværdien af stikprøven er 13,27 og hvis eksperimentet har frihedsgraden 5, så er hypotesen sikret med en sandsynlighed for fejl på 2%.

CHI2.INV

Returnerer den inverse af en højre-skæv sandsynlighed for chi-i-anden fordelingen.

Syntaks

CHI2.INV(Sandsynlighed;Grader af frihed)

Sandsynlighed er sandsynligheden, for hvilken den inverse af chi-i-anden fordelingen skal beregnes.

Antal frihedsgrader er antallet af frihedsgrader for chi-i-anden funktionen.

Eksempel

=CHI2.INV(0,5;1) returnerer 0.4549364231.

CHI2.INV.RT

Returnerer den inverse af den ensidige sandsynlighed for chi-i-anden fordelingen.

Syntaks

CHI2.INV.RT(Tal; Frihedsgrader)

Tal er værdien af fejlsandsynligheden.

Frihedsgrader er frihedsgraderne på eksperimentet.

Eksempel

En terning kastes 1020 gange. Tallene på terningen (1til 6) kom op 195, 151, 148, 189, 183 og 154 gange (observationsværdier). Hypotese om at terningen ikke er falsk skal afprøves.

Chi-kvadratfordeling af stikprøven er bestemt af formlen herover. Siden de forventede værdier for et givet tal på terningen for n kast er n gange 1/6, således 1020/6 = 170, returnerer formlen en Chi-kvadratværdi på 13,27.

Hvis det (observerede) Chi-kvadrat er større end eller lig med det (teoretiske) Chi-kvadrat CHIINV, vil hypotesen være forkastet, idet afvigelsen mellem teori og praksis er for stor. Hvis det observeret Chi-kvadrat er mindre end CHIINV, er hypotesen bekræftet med denne fejlsandsynlighed.

=CHI2.INV.RT(0,05; 5) returnerer 11.0704976935.

=CHI2.INV.RT(0,02; 5) returnerer 13.388222599.

Hvis fejlsandsynligheden er 5%, er terningen ikke ægte. Hvis fejlsandsynligheden er 2%, er der ingen grund til tro at terningen er falsk.

CHI2.TEST

Returnerer sandsynligheden af afvigelsen fra en tilfældig fordeling af to testserier baseret på chi-i-anden testen for uafhængighed. CHI.TEST returnerer chi-i-anden fordelingen af data.

Sandsynligheden bestemt af CHI.TEST kan også beregnes med CHI.FORD, og i så tilfælde skal Chi-i-anden af stikprøven angives som en parameter i stedet for datarækken.

Syntaks

CHI2.TEST(Observeret_værdi; Forventet_værdi)

Observeret_værdi er området med observationerne.

Forventet_værdi er området med de forventede værdier.

Eksempel

Observeret_værdi (observeret)

Forventet_værdi (forventet)

1

195

170

2

151

170

3

148

170

4

189

170

5

183

170

6

154

170


=CHI2.TEST(A1:A6;B1:B6) er lig 0.0209708029. Dette er den sandsynlighed, som passer med de observerede data for den teoretiskeChi-i-anden fordeling.

CHIFORDELING

Returnerer sandsynlighedsværdien fra det viste Chi-kvadrat som en hypotese har bekræftet. CHIFORDELING sammenligner Chi-kvadratet som skal gives for en stikprøve der er beregnet fra summen af (observeret_værdiforventede_værdi)^2/(forventede_værdi) for alle værdier med den teoretiske Chi-kvadrat fordeling og bestemmer ud fra denne fejlsandsynligheden for hypotesen, som skal afprøves.

Sandsynligheden, som er beregnet med CHIFORDELING, kan også beregnes med CHITEST.

Syntaks

CHIFORDELING (Tal; Frihedsgrader)

Tal er chi-kvadratværdien af stikprøven, som bruges til at bestemme fejlsandsynligheden.

Frihedsgrader er eksperimentets frihedsgrader.

Eksempel

=CHIFORDELING(13,27; 5) er lig med 0,02.

Hvis Chi-kvadratværdien af stikprøven er 13,27 og hvis eksperimentet har frihedsgraden 5, så er hypotesen sikret med en sandsynlighed for fejl på 2%.

CHIINV

Returnerer den inverse af den entydige sandsynlighed af chi-kvadratets fordeling.

Syntaks

CHIINV(Tal; Frihedsgrader)

Tal er værdien af fejlsandsynligheden.

Frihedsgrader er frihedsgraderne på eksperimentet.

Eksempel

En terning kastes 1020 gange. Tallene på terningen (1til 6) kom op 195, 151, 148, 189, 183 og 154 gange (observationsværdier). Hypotese om at terningen ikke er falsk skal afprøves.

Chi-fordeling af stikprøven er bestemt af formlen herover. Siden de forventede værdier for et givet tal på terningen for n kast er n gange 1/6, således 1020/6 = 170, returnerer formlen en Chi-kvadratværdi på 13,27.

Hvis det (observerede) Chi-kvadrat er større end eller lig med det (teoretiske) Chi-kvadrat CHIINV, vil hypotesen være forkastet, idet afvigelsen mellem teori og praksis er for stor. Hvis det observeret Chi-kvadrat er mindre end CHIINV, er hypotesen bekræftet med denne fejlsandsynlighed.

=CHIINV(0,05; 5) returnerer 11,07.

=CHIINV(0,02; 5) returnerer 13,39.

Hvis fejlsandsynligheden er 5%, er terningen ikke ægte. Hvis fejlsandsynligheden er 2%, er der ingen grund til tro at terningen er falsk.

CHISQDIST

Returnerer værdien af sandsynlighedstæthedsfunktionen eller den kumulerede fordelingsfunktion for chi-kvadrat fordelingen.

Syntaks

CHISQDIST(Værdi; Frihedsgrader; Kumulativ)

Tal er det tal funktionen skal beregne på.

Antal frihedsgrader er antallet af frihedsgrader for chi-kvadratfunktionen.

Kumulativ (valgfri): 0 eller Falsk beregner sandsynlighedstæthedsfunktion. Andre værdier, Sand eller udeladt beregner den kumulerede fordelingsfunktion.

CHISQINV

Returnerer den inverse af CHISQDIST.

Syntaks

Sandsynlighed er sandsynligheden, som den inverse af chi-kvadrat fordelingen bliver beregnet for.

Antal frihedsgrader er antallet af frihedsgrader for chi-kvadratfunktionen.

CHITEST

Returnerer sandsynligheden for en afvigelse fra en tilfældig fordeling af to test-serier baseret på chi-kvadrattesten for uafhængighed. CHITEST returnerer chi-kvadratfordelingen for dataene.

Sandsynligheden bestemt af CHITEST kan også beregnes med CHIFORDELING. Så skal Chi-kvadratet af stikprøven være givet som en parameter i stedet for datarækkerne.

Syntaks

CHITEST(Observeret_værdi; Forventet_værdi)

Observeret_værdi er området med observationerne.

Forventet_værdi er området med de forventede værdier.

Eksempel

Observeret_værdi (observeret)

Forventet_værdi (forventet)

1

195

170

2

151

170

3

148

170

4

189

170

5

183

170

6

154

170


=CHITEST(A1:A6; B1:B6) lig med 0,02. Dette er sandsynligheden, som tilfredsstiller de observerede data fra den teoretiske Chi-kvadrat fordeling.

EKSP.FORDELING

Returnerer exponentialfordelingen.

Syntaks

EKSP.FORDELING(Tal; Lambda; Kumulativ)

Tal er værdien af funktionen.

Lambda er parameterværdien.

C er en logisk værdi der afgør typen af funktionen.C = 0 beregner tæthedsfunktionen, og C = 1 beregner fordelingen.

Eksempel

=EKSP.FORDELING(3; 0,5; 1) returnerer 0,7768698399.

EKSPFORDELING

Returnerer eksponentialfordelingen.

Syntaks

EKSP.FORDELING(Tal; Lambda; Kumulativ)

Tal er værdien af funktionen.

Lambda er parameterværdien.

Kumulativ er en logisk værdi der afgør typen af funktionen.Kumulativ = 0 beregner tæthedsfunktionen, og Kumulativ = 1 beregner fordelingen.

Eksempel

=EKSP.FORDELING(3; 0,5; 1) returnerer 0,78.

FORKLARINGSGRAD (RSQ på engelsk)

Returnerer kvadratet af Pearsons korrelationskoefficient baseret på de givne værdier. FORKLARINGSGRAD (også kaldt bestemmelseskoefficient) er en måling af nøjagtigheden på en justering og kan bruges til at producere en regressionsanalyse.

Syntaks

FORKLARINGSGRAD(DataY; DataX)

DataY er en matrix eller et område af datapunkter.

DataX er en matrix eller et område af datapunkter.

Eksempel

=FORKLARINGSGRAD(A1:A20; B1:B20)beregner korrelationskoefficienten for begge datasæt i kolonnerne A og B.

SKÆRING (INTERCEPT på engelsk)

Beregner punktet hvor en linje vil skære Y-værdierne ved at bruge kendte X-værdier og Y-værdier.

Syntaks

SKÆRING(DataY; DataX)

DataY er det afhængige sæt af observationer eller data.

DataX er det uafhængige sæt af observationer eller data.

Navne, matricer eller referencer indeholdende tal skal benyttes her. Tal kan også indtastes direkte.

Eksempel

For at beregne skæringen, skal du bruge cellerne D3:D9 som y-værdier og C3:C9 som x-værdier fra eksempelregnearket. Indtastning vil være som følger:

=SKÆRING(D3:D9; C3:C9) = 2,15.

TÆL

Tæller antallet af tal i listen af argumenter. Tekstelementer ignoreres.

Syntaks

TÆL(Værdi1; Værdi2; ...; Værdi30)

Værdi1; Værdi2, ... er 1 til 30 værdier eller områder som repræsenter værdierne som skal tælles.

Eksempel

Elementerne 2, 4, 6 og otte i felterne Værdi 1 - 4 skal tælles.

=TÆL(2; 4; 6; "otte") = 3. Antallet af tal er derfor 3.

TÆL.HVIS

Returnerer antallet af celler, indenfor et celleområde, som opfylder bestemte kriterier.

Søgningen understøtter regulære udtryk. Du kan indtaste "alle.*", for eksempel for at søge efter den første placering af "alle" fulgt af hvilke som helst tegn. Hvis du vil søge efter en tekst der også er et regulært udtryk, skal du foranstille alle tegn med tegnene '\'. Du kan skifte automatisk evaluering af regulære udtryk til og fra i - LibreOffice Calc - Beregn.

Syntaks

TÆL.HVIS(Område; Kriterier)

Område er området, på hvilket kriteriet skal anvendes.

Kriterier indikerer kriterierne i form af et nummer, et udtryk eller en tegnstreng. Disse kriterier bestemmer, hvilke celler der tælles. Hvis regulære udtryk er aktiveret i beregningsindstillingerne, kan du også indtaste en søgetekst i form af et regulært udtryk, for eksempel b.* for alle celler som begynder med b. Hvis jokere er aktiveret i beregningsindstillingerne, kan du indtaste en søgetekst med jokere, for eksempel b* for alle celler som begynder med b. Du kan også pege på en celleadresse, som indeholder søgekriteriet. Hvis du søger ordret tekst, skal du indsætte teksten mellem dobbelte citationstegn.

Eksempel

A1:A10 er et celleområde, der indeholder tallene 2000 til 2009. Celle B1 indeholder tallet 2006. I celle B2 indtaster du formlen:

=TÆL.HVIS(A1:A10;2006) - dette returnerer 1

=TÆL.HVIS(A1:A10;B1) - dette returnerer 1

=TÆL.HVIS(A1:A10;">=2006") - dette returnerer 4

=TÆL.HVIS(A1:A10;"<"&B1) - når B1 indeholder 2006, returneres 6

=TÆL.HVIS(A1:A10;C2), hvor celle C2 indeholder teksten >2006 - tæller antallet af celler i området A1:A10 som er >2006.

For kun at tælle negative tal: =TÆL.HVIS(A1:A10;"<0")

TÆLV

Tæller antallet af værdier i listen af argumenter. Tekstelementer tælles også, selv når de indeholder en tom streng af længden 0. Hvis et argument er et område eller reference, vil tomme celler indenfor området eller referencen blive ignoreret.

Syntaks

TÆLV(Værdi1; Værdi2; ...; Værdi30)

Værdi1; Værdi2, ... er 1 til 30 værdier eller områder som repræsenter værdierne som skal tælles.

Eksempel

Elementerne 2, 4, 6 og otte i felterne Værdi 1 - 4 skal tælles.

=TÆLV(2; 4; 6; "otte") = 4. Antallet af værdier er derfor 4.