Tilføjelsesfunktioner

Det følgende beskriver og oplister nogle af de tilgængelige tilføjelsesfunktioner.

Begrebet tilføjelsesfunktioner

I hjælpen kan du også finde en beskrivelse af grænsefladen for tilføjelsesfunktioner i LibreOffice Calc. Derudover er vigtige funktioner og deres parametre beskrevet i hjælpen til .

Tilgængelige tilføjelsesfunktioner

LibreOffice indeholder eksempler på grænsefladen for tilføjelsesfunktioner i LibreOffice Calc.

Analysefunktioner del et

Analysefunktioner del to

DAGEIMÅNED (DAYSINMONTH på engelsk)

Beregner antal dage i den måned, hvori den indtastede dato forekommer.

Syntaks

DAGEIMÅNED(Dato)

Dato er enhver dato i den respektive måned i det ønskede år. Datoparameteren skal være en gyldig dato i henhold til lokalitetsindstillingerne i LibreOffice.

Eksempel

DAGEIMÅNED(A1) returnerer 29 dage hvis A1 indeholder 17/2/68, en gyldig dato i Februar 1968.

DAGEIÅR (DAYSINYEAR på engelsk)

Beregner antallet af dage i året, hvori den indtastede dato forekommer.

Syntaks

DAGEIÅR(Dato)

Dato er enhver dato i det respektive år. Datoparameteren skal være en gyldig dato i henhold til lokalitetsindstillingerne i LibreOffice.

Eksempel

DAGEIÅR(A1) returnerer 366 dage hvis A1 indeholder 29/2/68, en gyldig dato i året 1968.

ER.SKUDÅR (ISLEAPYEAR på engelsk)

Bestemmer, om et år er et skudår. Hvis ja vil funktionen returnere værdien 1 (TRUE); hvis nej vil funktionen returnere 0 (FALSE).

Syntaks

ER.SKUDÅR(Dato)

Dato bestemmer, om en given dato falder i et skud år. Parameteret Dato skal være en gyldig dato.

Eksempel

=ER.SKUDÅR(A1) returnerer 1, hvis A1 indeholder 29/2/1968, den gyldige dato 29. februar 1968, i din lokalitetsindstilling.

Du kan også bruge =ERSKUDAAR(DATO(1968;2;29)) eller =ERSKUDAAR("1968-02-29"), hvor du angiver datostrengen i ISO 8601 notation.

Brug aldrig ER.SKUDÅR(29/2/68), fordi dette først vil dividere 29 med 2 for derefter at dividere med 68 og tilsidst beregne om resultatet (som datotal) er et skudår.

MÅNEDER (MONTHS på engelsk)

Beregner differencen i måneder mellem to datoer.

Syntaks

MÅNEDER(Startdato; Slutdato; Type)

Startdato: Første dato

Slutdato: Anden dato

Type beregner typen af forskel. Mulige værdier er 0 (interval) og 1 (i kalendermåneder).

ROT13

Krypterer en tekststreng ved at flytte tegnene 13 placeringer i alfabetet. Efter bogstavet Z starter alfabetet forfra (rotation). Ved at anvende samme funktion igen på resultatet kan du afkode teksten.

Syntaks

ROT13(Tekst)

Tekst er tekststrengen som skal krypteres. ROT13(ROT13(Tekst)) dekrypterer koden.

UGER (WEEKS på engelsk)

Beregner differencen i uger mellem to datoer.

Syntaks

UGER(Startdato; Slutdato; Type)

Startdato: Første dato

Slutdato: Anden dato

Type beregner typen af forskel. De mulige værdier er 0 (interval) og 1 (i antal uger).

UGERIÅR (WEEKSINYEAR på engelsk)

Beregner antallet af uger i et år med en bestemt dato. Antallet af uger er defineret, som følger: en uge, som spænder over to år, bliver føjet til det år, hvor der er flest dage i den delte uge.

Syntaks

UGERIÅR(Dato)

Dato er enhver dato i det respektive år. Datoparameteren skal være en gyldig dato i henhold til lokalitetsindstillingerne i LibreOffice.

Eksempel

UGERIÅR(A1) returnerer 53 hvis A1 indeholder 17/2/70, en gyldig dato i året 1970.

ÅR.INTERVAL (YEARS på engelsk)

Beregner differencen i år mellem to datoer.

Syntaks

ÅR.INTERVAL(Startdato; Slutdato; Type)

Startdato: Første dato

Slutdato: Anden dato

Type: Beregner typen af forskel. Mulige værdier er 0 (interval) og 1 (i kalenderår).

Tilføjelsesfunktioner via LibreOffice API

Tilføjelsesfunktioner kan også implementeres via LibreOffice API.