Logiske funktioner

Denne kategori indeholder de logiske funktioner.

Håndtering af ikke-logiske argumenter i logiske funktioner

For at tilgå denne kommando...

Indsæt - Funktion - Kategori Logisk


ELLER (OR på engelsk)

Returnerer SAND hvis mindst et argument er SAND. Denne funktion returnerer værdien FALSK, hvis alle argumenterne har den logiske værdi FALSK.

Argumenterne er selv enten logiske udtryk (SAND, 1<5, 2+3=7, B8<10) som returnerer logiske værdier, eller celleområder (A1:C3) som indeholder logiske værdier.

Syntaks

ELLER(Logisk_værdi_1; Logisk_værdi_2 ...Logisk_værdi_30)

LogiskVærdi1; LogiskVærdi2 ... LogiskVærdi38 er betingelser, der skal checkes. alle betingelser kan være enten SANDE eller FALSKE. Hvis et område indtastes som parameter, bruger funktionen alle værdier i området.

Eksempel

De logiske værdier af indtastningerne 12<11; 13>22, og 45=45 skal kontrolleres.

=ELLER(12<11; 13>22; 45=45) returnerer SAND.

=ELLER(FALSK; SAND) returnerer SAND.

FALSK (FALSE på engelsk)

Returnerer den logiske værdi FALSK. FALSK() funktionen kræver ingen argumenter og returnerer altid den logiske værdi FALSK.

Syntaks

FALSK()

Eksempel

=FALSK() returnerer FALSK

=IKKE(FALSK()) returnerer SAND

HVIS (IF på engelsk)

Angiver en logisk test, som skal udføres.

Syntaks

HVIS(Logisk_test; Værdi_hvis_sand; Værdi_hvis_falsk)

Logisk_test er en vilkårlig værdi eller et vilkårligt udtryk, som kan være SAND eller FALSK.

Værdi_hvis_sand (valgfri) er den værdi, der returneres, hvis den logiske test er SAND.

Værdi_hvis_falsk (valgfri) er den værdi, der returneres, hvis den logiske test er FALSK.

I LibreOffice Calc-funktioner kan parametre markeret som "valgfri" kun udelades, hvis ingen parameter følger. For eksempel i en funktion med fire parametre, hvor de sidste to parametre er markeret som "valgfri", kan du udelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke udelade parameter 3 alene.

Eksempler

=HVIS(A1>5;100;"for lille") Hvis værdien i A1 er højere end 5, vil værdien 100 blive vist i den aktuelle celle; ellers vises teksten "for lille" (uden citationstegn).

IKKE (NOT på engelsk)

Negerer den logiske værdi.

Syntaks

IKKE(Logisk_værdi)

Logisk_værdi er en vilkårlig værdi, som skal negeres.

Eksempel

=IKKE(A). Hvis A=SAND, så vil IKKE(A) returnere FALSK.

OG (AND på engelsk)

Returnerer SAND, hvis alle argumenter er sande. Hvis et (eller flere) af elementerne er falske, returnerer denne funktion værdien FALSK.

Argumenterne er selv enten logiske udtryk (SAND, 1<5, 2+3=7, B8<10) som returnerer logiske værdier, eller celleområder (A1:C3) som indeholder logiske værdier.

Syntaks

OG(Logisk_værdi_1; Logisk_værdi_2 ...Logisk_værdi_30)

LogiskVærdi1; LogiskVærdi2 ... LogiskVærdi30 er betingelser, der skal checkes. Alle betingelser kan være enten SANDE eller FALSKE. Hvis et område indtastes som parameter, bruger funktionen alle værdier i området. Resultatet er SANDT, hvis den logiske værdi i alle celler inden for celleområdet er SANDE.

Eksempel

De logiske værdier af indtastningen 12<13; 14>12, og 7<6 skal kontrolleres:

=OG(12<13; 14>12; 7<6) returnerer FALSK.

=OG(FALSK; SAND) returnerer FALSK.

SAND (TRUE på engelsk)

Den logiske værdi er sat til SAND. SAND() funktionen kræver ingen argumenter og returnerer altid den logiske værdi SAND.

Syntaks

TRUE()

Eksempel

Hvis A=SAND og B=FALSK opstår følgende eksempler:

=OG(A; B) returnerer FALSK

=ELLER(A; B) returnerer SAND

=IKKE(OG(A; B)) returnerer SAND

XELLER

Returnerer sand hvis et ulige antal argumenter valideres til sand.

Argumenterne er enten selv logiske udtryk (TRUE, 1<5, 2+3=7, B8<10) som returnerer logiske værdier, eller matricer (A1:C3) som indeholder logiske værdier.

Syntaks

XELLER(Logisk_værdi_1; Logisk_værdi_2 ...Logisk_værdi_30)

Eksempel

=XELLER(SAND; SAND) returnerer FALSK.

=XELLER(SAND; SAND; SAND) returnerer SAND.

=XELLER(FALSK; SAND) returnerer SAND.