Dato- og klokkeslætsfunktioner

Disse regnearksfunktioner bruges til at indsætte og redigere datoer og klokkeslæt.

For at tilgå denne kommando...

Indsæt - Funktion - Kategori Dato og klokkeslæt


Noteikon

De funktioner, hvis navne ender med _ADD eller EXCEL2003, returnerer de samme resultater som de tilsvarende Microsoft Excel 2003 funktioner uden endelse. Brug funktionerne uden endelse for at få resultater baseret på internationale standarder.


Internt håndterer LibreOffice en dato/klokkeslætsværdi som et tal. Hvis du tildeler talformatet "Tal" til en dato eller klokkeslætsværdi, bliver det konverteret til et tal. For eksempel bliver 01/01/2000 12:00 PM konverteret til 36526,5. Værdien foran decimaltegnet svarer til datoen; værdien efter decimaltegnet svarer til klokkeslættet. Hvis du ikke ønsker at se dato eller klokkeslæt repræsenteret som et tal, skal du ændre celleformatet til dato/klokkeslæt. For at gøre dette kan du vælge den celle, som indeholder datoen eller klokkeslættet, åbne genvejsmenuen og vælge Formater celler. Vælg fanebladet Tal for at bestemme indstillingerne for talformatet.

Basisdato for dag nul

Datoer er beregnet som forskydninger fra en startende dag nul. Du kan sætte dag nul til en af de følgende:

Basisdato

Brug

'30/12/1899'

(standard)

'01/01/1900'

(brugt i former StarCalc 1.0)

'01/01/1904'

(brugt i Apple software)


Vælg - LibreOffice Calc - Beregn for at vælge basisdato.

Advarselsikon

Når du kopierer og indsætter celler indeholdende datoværdier mellem forskellige regneark, skal begge regnearksdokumenter benytte samme basisdato. Hvis basisdato er forskellige, vil datoværdien forandre sig!


Tocifrede årstal

I - LibreOffice - Generelt finder du området Tocifrede årstal. Dette sætter skæringsperioden for tocifrede årstal. Bemærk at ændringer lavet her har virkning for flere af de følgende funktioner.

Noteikon

Når der indtastes datoer som del af en formel, fortolkes skråstreger og omvendte skråstreger brugt som datoadskiller, som aritmetiske operatorer. Datoer indtastet med dette format genkendes derfor ikke som datoer, hvilket resulterer i fejlagtige beregninger. For at sikre at indtastede datoer fortolkes som datoer kan du bruge DATO-funktionen, f.eks. DATO(1954;7;20) eller du kan placere datoen i anførselstegn (gåseøjne) og bruge ISO 8601 notation, f.eks. "1954-07-20". Undgå altid at anvende datoer med lokale afhængigheder så som "07/20/54". Denne beregning kan resultere i fejl eller fejlagtige beregninger ved andre lokalitetsindstillinger.


Funktioner

ARBEJDSDAG (WORKDAY på engelsk)

ÅR.BRØK (YEARFRAC på engelsk)

DATO (DATE på engelsk)

DATODIF

DATOVÆRDI (DATEVALUE på engelsk)

EDATO (EDATE på engelsk)

IDAG (TODAY på engelsk)

ÅR (YEAR på engelsk)

NU (NOW på engelsk)

ISOUGE.NR (ISOWEEKNUM på engelsk)

UGE.NR (WEEKNUM på engelsk)

UGE.NR_OOO

UGE.NR_EXCEL2003 (WEEKNUM_EXCEL2003 på engelsk)

MINUT (MINUTE på engelsk)

MÅNED (MONTH på engelsk)

SLUT.PÅ.MÅNED (EOMONTH på engelsk)

ANTAL.ARBEJDSDAGE (NETWORKDAYS på engelsk)

ANTAL.ARBEJDSDAGE.INTL

ARBEJDSDAG.INTL

PÅSKESØNDAG (EASTERSUNDAY på engelsk)

SEKUND (SECOND på engelsk)

TIME (HOUR på engelsk)

DAG (DAY på engelsk)

DAGE (DAYS på engelsk)

DAGE360 (DAYS360 på engelsk)

UGEDAG (WEEKDAY på engelsk)

TID (TIME på engelsk)

TIDSVÆRDI