Slette indhold

Specificerer det indhold, der skal slettes fra den aktive celle eller fra et markeret celleområde. Hvis flere ark er markeret, bliver alle markerede ark påvirket.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Ark - Ryd celler.

Tilbage


Tipikon

Denne dialog kaldes også ved at trykke på Backspace efter at cellemarkøren er blevet aktiveret på arket.


Tipikon

Tryk på Slettetasten sletter indhold uden at kalde dialogen eller skifte formater.


Tipikon

Brug Klip på standardværktøjslinjen for at slette indhold og formater uden at vise dialogen.


Markering

Dette område lister indstillingerne for sletning af indhold.

Slet alle

Sletter alt indhold fra det valgte celleområde.

Tekst

Sletter kun tekst. Formater, formler, tal og datoer påvirkes ikke.

Tal

Sletter kun tal. Formater og formler forbliver uændrede.

Dato og klokkeslæt

Sletter dato- og klokkeslætsværdier. Formater, tekst, tal og formler forbliver uændrede.

Formler

Sletter formler. Tekst, tal, formater, datoer og klokkeslæt forbliver uændrede.

Kommentarer

Sletter kommentarer føjet til celler. Alle andre elementer forbliver uændrede.

Formater

Sletter formatattributter anvendt til celler. Alt celleindhold forbliver uændret.

Objekter

Sletter objekter. Alt celleindhold forbliver uændret.