Sidehoved/Sidefod

Opretter eller formaterer et sidehoved eller en sidefod for en sidetypografi.

For at tilgå denne kommando...

Vælg fanebladet Indsæt - Sidehoved og sidefod - Sidehoved/Sidefod


Venstre område

Indtast den tekst, der skal vises i den venstre side af sidehovedet eller -foden.

Midterområde

Indtast den tekst, der skal vises i den midterste del af sidehovedet eller -foden.

Højre område

Indtast den tekst, der skal vises i den højre side af sidehovedet eller -foden.

Sidehoved/Sidefod

Vælg et foruddefineret sidehoved eller sidefod fra listen.

Tekstattributter

Åbner en dialog til at formatere ny eller markeret tekst. Dialogen Tekstattributter indeholder fanebladene Skrifttype, Skrifteffekter og Skriftplacering.

Ikon

Tekstattributter

Filnavn

Indsætter en pladsholder for et filnavn i det valgte område. Klik for at indsætte titlen. Med et langt klik kan du vælge enten titel, filnavn eller sti/filnavn fra undermenuen. Hvis dokumentet ikke har nogen titel (se Filer - Egenskaber), vil filnavn blive indsat i stedet.

Ikon

Filnavn

Arknavn

Indsætter en pladsholder i det valgte sidehoved/sidefod-område, som erstattes med arkets navn i sidehovedet/sidefoden på det aktuelle dokument.

Ikon

Arknavn

Side

Indsætter en pladsholder i det valgte område af sidehovedet/sidefoden, som erstattes med sidenummerering. Det giver mulighed for fortløbende sidenummerering i et dokument.

Ikon

Side

Sider

Indsætter en pladsholder i det valgte område af sidehovedet/sidefoden, som erstattes med det samlede antal sider i dokumentet.

Ikon

Sider

Dato

Indsætter en pladsholder i det valgte område af sidehovedet/sidefoden, som erstattes med dags dato i sidehovedet/sidefoden på alle sider i dokumentet.

Ikon

Dato

Tid

Indsætter en pladsholder i det valgte område i sidehovedet/sidefoden, som erstattes med det aktuelle tidspunkt i sidehovedet/sidefoden på alle sider i dokumentet.

Ikon

Tid