Sidehoved/Sidefod

Giver dig mulighed for at definere og formatere side-hoveder og -fødder.

Dialogen Sidehoveder/Sidefødder indeholder faneblade til at definere sidehoveder og sidefødder. Der vil være separate faneblade for sidehoveder/sidefødder til venstre- og højresider, hvis indstillingen Ens indhold venstre/højre ikke var markeret i dialogen Sidetypografi.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt - Sidehoved og sidefod.


Sidehoved/Sidefod

Opretter eller formaterer et sidehoved eller en sidefod for en sidetypografi.

Nulstil

Nulstil ændringer udført på den aktuelle fane til dem, der var gældende, da denne dialog blev åbnet.