Input-funktion [VBA]

Returnerer den åbne strøm fra en input- eller binær-fil (Streng).

Advarselsikon

Denne funktion eller konstant aktiveres med erklæringen Option VBASupport 1 placeret før den eksekverbare kode i et modul.


Syntaks:

Input( Number as Integer, [# ] FileNumber as Integer)

Returværdi:

String

Parametre:

Nummer: Påkrævet. Numerisk udtryk der specificerer antallet af tegn der skal returneres.

#: Valgfri.

FilNummer: Påkrævet. Ethvert gyldigt filnummer.

Fejlkoder:

6 Overløb

52 Ugyldig filenavn or filnummer

62 Læsning efter EOF

Eksempel:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub Example_Input

 Dim MyData

 Open "MyDataFile.txt" For Input As #1

 Do While Not EOF(1)

  MyData = Input(1, #1)

  Print MyData

 Loop

 Close #1

End Sub