MonthName-funktion [VBA]

MånedsNavn-funktionen returnerer det oversatte månedsnavn af et angivet månedsnummer.

Advarselsikon

Denne funktion eller konstant aktiveres med erklæringen Option VBASupport 1 placeret før den eksekverbare kode i et modul.


Syntaks:

MonthName(Month as Integer [,Abbreviate as Boolean])

Returværdi:

String

Parametre:

Måned: Værdi fra 1 til 12, januar til december, hvis oversatte månedsnavn skal returneres.

Forkortet: Valgfri. En boolsk værdi, som indikerer om månedsnavnet skal forkortes.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

REM  *****  BASIC  *****

Option VBASupport 1

Sub Example_MonthName

 Dim mBirthday as Integer

 mBirthday = 1

 print mBirthday &" "& MonthName(mBirthday,False)

End Sub