FormatDateTime-funktion [VBA]

Gælder en dato og/eller tidsformat til et datoudtryk og returnerer resultatet som en streng.

Advarselsikon

Denne funktion eller konstant aktiveres med erklæringen Option VBASupport 1 placeret før den eksekverbare kode i et modul.


Syntaks:

FormatDateTime (DateExpression as Date [, NamedFormat as Integer])

Returværdi:

String

Parametre:

DateExpression: Dato-udtrykket der skal formateres.

NamedFormat: en valgfri vbDateTimeFormat opregning, der specificerer det format, der skal bruges på dato- og tidsudtryk. Hvis det udelades, bruges værdien vbGeneralDate.

Dato og tid formater (vbDateTimeFormat nummerering (enumeration))

Navngivet konstant

Værdi

Beskrivelse

vbGeneralDate

0

Viser dato og/eller tid som defineret i dit systems generelle datoindstillinger. Hvis det er kun dato, vises tid ikke; hvis det er kun tid, vises dato ikke.

vbLongDate

1

Vis en dato ved hjælp af det lange datoformat, som er angivet i computerens regionale indstillinger.

vbShortDate

2

Vis en dato ved hjælp af det korte datoformat, som er angivet i computerens regionale indstillinger.

vbLongTime

3

Viser tid som defineret i dit systems lange datoindstilling.

vbShortTime

4

Vis tiden ved brug af 24-timers format (hh:mm).


Fejlkoder:

13 Datatypen passer ikke

Eksempel:

REM  *****  BASIC  *****

Option VBASupport 1

Sub DateFormat

 Dim d as Date

 d = ("1958-01-29 00:25")

 msgbox("Generelt datoformat : " & FormatDateTime(d))

 msgbox("Langt datoformat : " & FormatDateTime(d,vbLongDate))

 msgbox("Kort datoformat : " & FormatDateTime(d,vbShortDate))

 msgbox("Langt tidsformat : " & FormatDateTime(d,3))

 msgbox("Kort tidsformat : " & FormatDateTime(d,vbShortTime))

End Sub