SYD-funktion [VBA]

Returnerer den aritmetisk-aftagende afskrivningsrente.

Advarselsikon

Denne funktion eller konstant aktiveres med erklæringen Option VBASupport 1 placeret før den eksekverbare kode i et modul.


Syntaks:

SYD (Cost as Double, Salvage as Double, Life as Double, Period as Double)

Returværdi:

Double

Parametre:

Købspris er aktivets kostpris.

Restværdi er værdien af et aktiv ved slutningen af afskrivningen.

Levetid er afskrivningsperioden der bestemmer antal perioder i afskrivningen på aktivet.

Periode er antallet af perioder for hvilke du ønsker at beregne afskrivningen.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleSYD

REM Beregn den årlige afskrivning af et aktiv der koster $10,000 ved

REM starten af år 1, og har en restværdi på $1,000 efter 5 år.

Dim syd_yr1 As Double

REM Beregn afskrivningen i år 1

syd_yr1 = SYD( 10000, 1000, 5, 1 )

print syd_yr1 ' syd_yr1 er nu lig med 3000.

End Sub