SLN-funktion [VBA]

Returnerer den lineære afskrivning på et aktiv for en periode. Størrelsen på afskrivningen er konstant over afskrivningsperioden.

Advarselsikon

Denne funktion eller konstant aktiveres med erklæringen Option VBASupport 1 placeret før den eksekverbare kode i et modul.


Syntaks:

SLN (Cost as Double, Salvage as Double, Life as Double)

Returværdi:

Double

Parametre:

Købspris er aktivets kostpris.

Restværdi er værdien af et aktiv ved slutningen af afskrivningen.

Levetid er afskrivningsperioden der bestemmer antal perioder i afskrivningen på aktivet.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleSLN

REM Beregn den årlige nedskrivning af et aktiv der koster $10,000 ved

REM starten af år 1, og har en restværdi på $1,000 efter 5 år.

Dim y_dep As Double

y_dep = SLN( 10000, 1000, 6 )

print y_dep ' returnerer 1500.

End Sub