Rate-funktion [VBA]

Returnerer nutidsværdien af et investeringsafkast fra en serie regulære betalinger.

Advarselsikon

Denne funktion eller konstant aktiveres med erklæringen Option VBASupport 1 placeret før den eksekverbare kode i et modul.


Syntaks:

Rate( NPer as Double, Pmt as Double, PV as Double [FV as Variant], [Due as Variant], [Guess as Variant] )

Returværdi:

Double

Parametre:

NPEer er det samlede antal perioder, hvor annuiteten er betalt.

YDELSE er den regulære betaling per periode.

PV er den aktuelle værdi af lånet/investeringen.

FV (valgfri) er den fremtidige værdi af lånet / investeringen.

Forfald (valgfri) angiver om betalingen er forfalden ved begyndelsen eller slutningen af en periode.

0 - betalingen forfalder ved periodens slutning;

1 - betalingen forfalder ved periodens begyndelse.

Gæt (valgfri) bestemmer den estimerede værdi af renten med iterativ beregning.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleRate

' Beregn rentesatsen der er nødvendig for at afbetale et lån på $100,000 over

' 6 år, med betalinger på $1,500, der betales i slutningen af måneden.

 Dim mRate As Double

 mRate = Rate( 72, -1500, 100000 )

 print mRate' mRate beregnes til 0.00213778025343334

End sub