PV-funktion [VBA]

Returnerer nutidsværdien af et investeringsafkast fra en serie regulære betalinger.

Advarselsikon

Denne funktion eller konstant aktiveres med erklæringen Option VBASupport 1 placeret før den eksekverbare kode i et modul.


Syntaks:

Pmt( Rate as Double, NPer as Double, Pmt as Double, [FV as Variant], [Due as Variant] )

Returværdi:

Double

Parametre:

Rente er den periodiske rentesats.

NPEer er det samlede antal perioder, hvor annuiteten er betalt.

YDELSE er den regulære betaling per periode.

FV (valgfri) er den fremtidige værdi af lånet / investeringen.

Forfald (valgfri) angiver om betalingen er forfalden ved begyndelsen eller slutningen af en periode.

0 - betalingen forfalder ved periodens slutning;

1 - betalingen forfalder ved periodens begyndelse.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExamplePV

' Beregn nutidsværdien af en annuitet, der betaler 1.000 kr. pr. måned over 6 år.

' Renten er 10% pr år og betalingerne sker i slutningen af måneden.

Dim pv1 As Double

pv1 = PV( 0.1/12, 72, -1000 )

print pv1 ' pv1 beregnes til 53978,6654781073.

End Sub