PPmt-funktion [VBA]

Returnerer for en given periode betalingen på hovedstolen af en investering, der er baseret på periodiske og konstante betalinger og en konstant rentesats.

Advarselsikon

Denne funktion eller konstant aktiveres med erklæringen Option VBASupport 1 placeret før den eksekverbare kode i et modul.


Syntaks:

Pmt( Rate as Double, Per as Double, NPer as Double, PV as Double, [FV as Variant], [Due as Variant] )

Returværdi:

Double

Parametre:

Rente er den periodiske rentesats.

Per Perioden for hvilken du ønsker at beregne betaling af hovedstolen (skal være et heltal mellem 1 og Nper).

NPEer er det samlede antal perioder, hvor annuiteten er betalt.

PV er den (nuværende) kontantværdi af en investering.

FV (valgfri) er den fremtidige værdi af lånet / investeringen.

Forfald (valgfri) angiver om betalingen er forfalden ved begyndelsen eller slutningen af en periode.

0 - betalingen forfalder ved periodens slutning;

1 - betalingen forfalder ved periodens begyndelse.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExamplePPmt

' Beregn hovedstolens betalinger i månederne 4 og 5, for for et lån der skal betales ud

' over 6 år. Renten er 10% pr år og betalingerne sker i slutningen af måneden.

Dim ppMth4 As Double

Dim ppMth5 As Double

' Hovedstolsbetaling i løbet af 4. måned:

ppMth4 = PPmt( 0.1/12, 4, 72, 100000 )

print ppMth4 ' ppMth4 beregnes til -1044,94463903636

' Hovedstolsbetaling i løbet af 5. måned:

ppMth5 = PPmt( 0.1/12, 5, 72, 100000 )

print ppMth5' ppMth5 beregnes til -1053,65251102833

End Sub