NPV-funktion [VBA]

Beregner nuværende nettoværdi af en investering, baseret på den givne rente og en serie indskud og hævninger.

Advarselsikon

Denne funktion eller konstant aktiveres med erklæringen Option VBASupport 1 placeret før den eksekverbare kode i et modul.


Syntaks:

NPV (Rate as Double, Values() as Double)

Returværdi:

Double

Parametre:

Rente er den procentuelle underpris (kurstab) for en periode.

Værdier() er et array der repræsenterer indskud (positive værdier) eller hævninger (negative værdier).

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleNPV

 Dim r As Double

 Dim pValues(5) as Double

 pValues(0) = 100

 pValues(1) = 100

 pValues(2) = 100

 pValues(3) = -300

 pValues(4) = 100

 pValues(5) = 100

 r = 0.06

 p = NPV( r, pValues)

 Print p ' returnerer 174,894967305331

End Sub