NPer-funktion [VBA]

Beregner antallet af perioder for et lån eller en investering.

Advarselsikon

Denne funktion eller konstant aktiveres med erklæringen Option VBASupport 1 placeret før den eksekverbare kode i et modul.


Syntaks:

NPer (Rate as Double, Pmt as Double, PV as Double, [FV as Variant], [Due as Variant])

Returværdi:

Double

Parametre:

Rente er den periodiske rentesats.

Ydelse er annuiteten betalt jævnligt per periode.

PV er den (nuværende) kontantværdi af en investering.

FV (valgfri) er den fremtidige værdi af lånet / investeringen.

Forfald (valgfri) angiver om betalingen er forfalden ved begyndelsen eller slutningen af en periode.

0 - betalingen forfalder ved periodens slutning;

1 - betalingen forfalder ved periodens begyndelse.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleNPer

 Dim period As Double

 period = NPer( 0.06, 153.75, 2600)

 Print period ' returnerer -12,02. Betalingsperioden dækker 12.02 perioder.

End Sub