IRR-funktion [VBA]

Beregner den interne rente af afkastet af en investering.

Advarselsikon

Denne funktion eller konstant aktiveres med erklæringen Option VBASupport 1 placeret før den eksekverbare kode i et modul.


Syntaks:

IRR(Values() as Double , [Guess as Variant])

Returværdi:

Double

Parametre:

Værdier(): Matricen for værdier cash-flow'et Værdier repræsenter cash-flow'et ved regulære intervaller. Mindst én værdi skal være negativ (betalinger), og mindst én værdi må være positiv (indkomst).

Gæt Et foreløbigt estimat for hvad IRR vil blive.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleIRR

 Dim cashFlow(0 to 3) As Double

 cashFlow(0) = -10000

 cashFlow(1) = 3500

 cashFlow(2) = 7600

 cashFlow(3) = 1000

 irrValue = IRR(cashFlow) * 100

 Print irrValue ' returnerer 11.3321028236252 . Det interne afkast af cash flow'et.

End Sub