IPmt-funktion [VBA]

Beregner den periodiske amortisering for en investering med faste betalinger og en konstant rentesats.

Advarselsikon

Denne funktion eller konstant aktiveres med erklæringen Option VBASupport 1 placeret før den eksekverbare kode i et modul.


Syntaks:

IPmt(Rate as Double, Per as Double, NPer as Double, PV as Double, [FV as Variant], [Due as Variant])

Returværdi:

Double

Parametre:

Rente er den periodiske rentesats.

Per er perioden, for hvilken renters rente beregnes. Periode=NPER hvis renters rente for sidste periode beregnes.

NPEer er det samlede antal perioder, hvor annuiteten er betalt.

NV er den nuværende kontantværdi i sekvenser af betalinger.

FV (valgfri) er den ønskede værdi (fremtidsværdi) ved slutningen af perioderne.

Forfald (valgfri) er den forventede dato for de periodiske betalinger.

0 - betalingen forfalder ved periodens slutning;

1 - betalingen forfalder ved periodens begyndelse.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

Sub ExampleIPmt

 Dim myIPmt As Double

 myIPmt = IPmt(0.05,5,7,15000)

 Print myIPmt ' returnerer -352,97 valutaenheder. Renters rente gennem den femte periode (år) er 352,97 valutaenheder.

End Sub